• OPPGRADERTE TRIBUNER: Tribunene var klare i fjor høst, nå er de iht sikkerhetsforskriftene.
  • FLERBRUKSHALL: Skoleelever, lag og foreninger bruker Åsneshallen nesten døgnet rundt.

De mange brukerne av Åsneshallen, har den siste tiden lagt godt merke til flere store endringer. Det startet allerede i fjor sommer, med oppgradering av tribuneanlegget og sliping av parkettgulvet. Men i løpet av vinteren ble det klart at parkettgulvet hadde gjort sitt, og kommunestyret måtte vurdere nye økonomiske bevilgninger. 

- Det gamle parkettgulvet har vært i bruk siden 2003, og nå var det ikke lenger mulig å slipe det til ønsket nivå. Samtidig var det også svikt i dempinga i golvet, det ble derfor noen runder med evaluering og løsningsforslag. Vi gikk en runde med kommunestyret og fikk - heldigvis - bevilget penger til dette nye sportsgulvet, sier virksomhetsleder for Tekniske tjenester, Otto Langmoen.

flerbrukshall

Ettersom Åsneshallen er definert som en flerbrukshall, utløste det tippemidler. 

- Vi gikk i dialog med brukerne av hallen om løsninger, hvilken type gulv skal vi ha, hva slags oppmerking skal det være osv. Alle ble fort enige om at vi hadde behov håndballoppmerking som hadde første prioritet, det er jo en håndballhall. Det skulle også være oppmerking for 3 mini-håndballbaner, tidligere var det bare 2 - men etter et innspill fra idrettslagene ble vi enige om 3 grunnet avvikling av aktivitetsserie og Isbjørncup. Sammen med Solør videregående skole, ble vi også enige om å begrense bort oppmerking for basketball og innebandy, men det er merket for flere volleyballbaner og badmintonbaner. Alle var opptatt av at vi ikke skulle ha noe "unødvendig" oppmerking i hallen, det er både dyrt med oppmerking og det er forstyrrende hvis det ikke er i bruk, forteller Langmoen.

nye håndballmål, oppgradert tribune og ny resultattavle

De nye målene som ble satt opp ifjor, var ikke hensiktsmessig å bruke med den nye gulvløsningen.

- Nå har vi håndballmål som enkelt heises opp på veggen, det er da med tanke på flerbrukshallen hvor det ofte kreves bruk av hele gulvet. Vi fikk til en god løsning med leverandøren, så vi fikk byttet inn de målene vi kjøpte i fjor. Disse målene er også meget praktiske med tanke på renhold og ikke minst i forhold til sikkerhetsaspektet. På de nye mini-håndballmålene er det også tilrettelagt for sikkerhet, så de festes nå enkelt i gulvet. Sikkerhet er viktig for oss og vi har nå en hall som er godkjent, forklarer Langmoen. 

Tribunene ble tatt i fjor, en nødvendig oppgradering. 

- Det hadde vi behov for å gjøre tiltak, det var var skranglete, sprekker mellom seksjonene og mye jobb med å få de ut og inn i forbindelse med renhold. Nå ble det satt på rekkverk, det ble enighet om at tribunene skal stå fast ute og de er nå skrudd fast. Nå er også de i henhold til sikkerhetsmessige forskrifter. Samtidig ble også innbytterbenker og sekretariat flytter over på motsatt side. Det er også i forhold til krav fra håndballforbundet med tanke på avstand til banen. Det var også veldig forstyrrende for både spillere, trenere og sekretariat med publikum så tett på. Dette ble også en god løsning og vi har fått mange positive tilbakemeldinger, både fra brukere, leietakere og publikum, sier Langmoen.

Den gamle resultattavla, har også fått avløsning etter lang og tro tjeneste. Den henger fortsatt oppe som en reserveløsning og til bruk under turneringer. 

- Den nye tavla var et spleiselag mellom kommunen og idrettslagene som bruker Åsneshallen. Den er nå satt opp på ene kortveggen, godt synlig for både sekretariat og publikum. 

- Det har skjedd mye i Åsneshallen de siste 2 årene, vi har brukt ca 1,5 -1,6 millioner på oppgraderingen.  Det er også gjort tiltak utendørs, samtidig som Flisa Allianseidrettslag oppgraderte Bjørkheim. Vi skulle egentlig male utvendig panel, men vestveggen (mot familieparken) var såpass dårlig, at vi måtte skifte ut hele kledningen, forteller Langmoen. 

Selv om mye allerede er gjort, gjenstår det utfordringer med ventilasjon og garderober med dusjer. 

- Det blir dessverre ikke noe i år, ventilasjon er dyrt. Vi jobber med ventilasjon på andre lokaler i Åsnes kommune, Flisa renseanlegg og rådhuset står foran i køen. Etter det får vi ta en diskusjon på når vi skal starte med Åsneshallen. Det er store utfordringer med ventilasjon i hallen, det medfører at noen av garderobene er veldig rå. Noen av garderobene har fått en liten oppussing for noen år siden og er brukbare, mens andre ikke er det. Det er fortsatt ingen endelig avklaring i forhold til fordeling av kostnader mellom Hedmark fylkeskommune og Åsnes kommune, men vi er i dialog, opplyser Langmoen.

fornøyd leietaker

Flisa Allianseidrettslag er en av de største leietakerne i Åsneshallen, og de er fornøyd med de tiltakene som er gjort.

Styreleder Tore Huuse Øwre er meget godt fornøyd.

- Vi har lett for å klage på kommunen. Dette er et knalleksempel på at Åsnes kommune også gjør mye bra! Utbedringene av Åsneshallen, nå senest med nytt gulv, er bare ett eksempel på en tung investering som kommer mange til gode. Veldig mange, og som er med på å gjøre bygda vår bedre å leve i, sier en meget fornøyd styreleder i Flisa AIL.