Åsnes skytterlag ble stiftet i 1861 og er en av kommunens 5 skytterlag. Ikke alle skytterlag er like aktive lenger, men Åsnes skytterlag er i full vigør, både sommer og vinter!

Nå på sommeren er det anlegget på Haukåsen det er stor aktivitet ved, mens på vinterstid er det skytterhallen på Sundmoen på Flisa som brukes flittig.

Grue sparebank har altså gitt en gave på 50.000 kroner til Åsnes skytterlag.

- Totalt sett i år har vi gitt gaver for en million, til ulike lag og foreninger i Solør. Fokuset er barn og unge, og trivsel og bolyst. Gavene blir utdelt etter søknad, og hvem som helst kan egentlig søke. Vi har hatt en tradisjon for å gi penger til lag og foreninger, og det er på en måte vårt «kundeutbytte», forteller Erik B. Lund fra Grue sparebank.

har kjøpt inn utstyr

Hovedårsaken til søknaden om tildeling av gavemidler, var rett og slett å kunne fortsette med rekruttarbeidet i skytterlaget.

- Det er en forholdsvis kostbar investering å kjøpe en Sauer, den koster fort drøye 20.000 kroner. Nå kan vi kjøpe «lagsgevær» og vi har kjøpt inn jakker, hansker, luer og ekstra magasiner og ammunisjon, forteller Yngve Sannvoll, som er leder i Åsnes skytterlag.

Rekrutteringsarbeidet har allerede båret frukter.

- Ja, vi har fått med en gjeng med ungdommer. Sist tirsdag var det 9 stykker her, og i dag er det 5 som skal trene. Foreldrene er også med på treningene, og det er viktig for oss at de også er tilstede. Det er ingen nedre aldersgrense på treningene, men skal du delta på stevner så er det aldersgrensene for Idrettsforbundet som gjelder, forklarer Sannvoll.

Det er rundt 30 ungdommer som deltar jevnlig og skytterlaget har rundt 330 medlemmer totalt.

- Medlemmene våre er fra hele distriktet, men vi har også fått medlemmer fra Skien og Hamar! smiler Sannvoll.

Skytterhallen på Sundmoen har også stor aktivitet, og det er også stevner på Haukåsen.

- Vi har 4 åpne stevner i skytterhallen, hvor det skytes på 15 og 50 meter. Ute har vi 2 stevner i året, et i slutten av april og det neste som er 8-9. juli her på Haukåsen, forteller Sannvoll.

dugnad siden 1966

For å arrangere stevner, trengs det frivillige og det møter opp.

- Det er stort sett de samme som møter opp hver gang, og vi har også ei egen serveringsgruppe. Vi trenger rundt 20-25 personer da vi arrangerer stevner. Vi har drevet med dugnad på denne banen siden 1966, så det er noen timer som ligger bak dagens anlegg. Vi er ofte flere på dugnad, enn vi er på trening, forteller Stein Erik Bredvold.

Stein Erik Bredvold på over 70 år, konkurrerer mot sitt barnebarn, Anna Bredvold på 15 år.

- Det er ikke så mange idretter du kan konkurrere i på like vilkår, selv om aldersforskjellen er så stor, så det er jo morsomt, forteller Sannvoll.

Og takket være gavetildelingen fra Grue sparebank, blir det moro framover for Åsnes skytterlag.