Den tunge beskjeden om at mottaket på Hovelsåsen skulle legges ned, ble kjent på ettersommeren. Dette har ringvirkninger for flere enn ansatte og beboere på mottaket, også Åsnes Opplæringssenter blir hardt rammet av nedleggelsen:

- Konsekvensen er stor for mange, først og fremst for de ansatte og beboerne på mottaket. Beboerne blir nå omplassert, og spredd for alle vinder i landet. De 10 ansatte på mottaket mister sine jobber, og både handelsstanden og drosjenæringen blir berørt. Helsevesenet i kommunen blir også berørt, da flere har hatt sitt virke knyttet opp til mottaket, sier virksomhetsleder på opplæringssenteret, Ivar Berg.

mister 5 stillinger

Åsnes opplæringssenter merker også nedleggelsen:

- For vår del betyr nedleggelsen at vi mister nesten 5 lærerstillinger. For å sette dette i perspektiv, var vi rundt 180 deltagere ved påske i år, mens fra 1.desember blir det rundt 70 deltagere her på opplæringssenteret. Dette fører også til endringer i gruppesammensetninger, vi hadde tidligere 9 grupper og nå blir det 4 grupper framover. I forhold til opplæringen, blir også forskjellen innad i gruppene større, og det stiller også større og andre krav til opplæringen, forteller Berg.

De aller fleste brukerne av Åsnes opplæringssenter, har vært fra mottaket og fastboende flyktninger som allerede er bosatt i Åsnes, Grue og Våler. Men hva med framtida:

- Så lenge kommunene bosetter flyktninger, så har vi et eksistensgrunnlag. Men så er spørsmålet hva som skjer med kommunesammenslåinger osv, men dette vet vi jo ikke noe om foreløpig, sier Berg.

Alle som ikke lenger skal jobbe på opplæringssenteret, har de klart å finne nye stillinger til:

- Vi fikk jo beskjed om nedleggelsen i august, og siden har vi hatt en prosess og jobbet med å finne nye løsninger for de som fra 1.desember ikke skal jobbe her lenger. Det har vi heldigvis klart, så alle de dette gjelder, har en jobb i grunnskolen i Åsnes å gå til, sier Ivar Berg.