25. juni behandla Åsnes kommune regnskapet for 2017. Der viste tallene at tidligere års merforbruk var dekt inn med snaue 3,4 millioner, og regnskapet ble avlagt med et mindreforbuk på 8,1 millioner, ifølge nettsidene til fylkesmannen i Hedmark. Dette betyr at kommunen har dekt inn underskuddene sine, etter mye jobb over flere år kan Åsnes kommune dermed meldes ut av ROBEK. 

- Etter så mange år med hard jobbing, både politisk og administrativt, for å få det her på plass, så er det gætt, som vi sier i Solør! Vi har jo drevet med dette her siden 2007, da det var første runda med minus i regnskapet. Vi har vært litt ut og inn med tanke på pluss og minus i regnskapet, men totalt sett har vi drevet med dette her en del år for å få det på plass, forteller ordfører i Åsnes kommune, Ørjan Bue.  

Tenker fortsatt omstilling

De har iverksatt mange tiltak, og kommunen har nok ikke alltid vært like populær.  

- Vi satte igang for fem-seks år siden med en stor omstilling i Åsnes kommune, det var jo for å se på de midlene vi hadde til rådighet og bruke de på en best mulig måte. Vi har gått gjennom organisasjonen på alle områder, for å bruke pengene smartere. 

I praksis har ROBEK-innmeldinga betydd at Åsnes kommune har måttet avvente godkjenning fra fylkesmannen på sine budsjett. Dette har gjort at en del prosesser har vært vanskelige å starte. For sjøl om Åsnes vedtar sitt budsjett i desember, kunne godkjenninga la vente på seg til april-mai. Nå har de endelig fått dekt inn tidligere underskudd, og utmeldinga gjør at kommunen kan få starte prosesser allerede 1. januar og får mer frihet. 

- Nå har vi hue over vannet, og mulighet til å begynne å sette av litt mer penger og lage en buffer så vi ikke er så sårbare når det skjer ting. Men vi skal ikke slutte å tenke omstilling.

Sjølve utmeldinga er ikke fastsatt til en dato, men budsjettet blei altså vedtatt 25. juni, fylkesmannen meldte utmeldinga på sine nettsider 13. juli og kaka skal spises på rådhuset til høsten. 

Berømmer innsatsen 

Bue avslutter med å berømme innsatsen til administrasjonen og politikerne i Åsnes kommune.

- Dette er ikke noe ordføreren har drevet med aleine, så jeg vil bare takke alle som har bidratt. Dette er en stor oppgave og det har vært mange tunge tak som vi har tatt sammen. 

Åsnes kommune har litt penger på bok allerede, men i det store og det vil ikke de helt store forskjellene merkes.  

- Sjøl om vi har nærmere 30 millioner på bok nå, så er årsbudsjettet på Åsnes kommune på over 640 millioner. Disse bruker vi til å lage gode tjenester i Åsnes kommune. 30 millioner kan fort endre noe. Vi skal satse, ja, men vi skal ikke skaffe oss noe særlig dyr drift, for da er ikke 30 millioner mye penger, forteller en letta ordfører.