Overskuddet, eller "mindreforbruk" som det heter i de kommunale kretser, var på hele 19.655.008,96 kroner. Netto driftsresultat på 32.1 millioner, noe som tilsvarer 4,9% av driftsinntektene. Overskuddet på drøye 19.655 millioner er altså etter at tidligere års underskudd på 11.015 millioner er nedbetalt.

Både ordfører, rådmann og økonomisjef var selvfølgelig veldig godt fornøyd med å kunne presentere dette resultatet:

- Det er veldig hyggelig å kunne presentere resultatet for 2016, det har vært et godt økonomisk år. Dette må være det beste resultatet Åsnes kommune har presentert på mange år, over 30 millioner i overskudd. Det som er aller mest gledelig, er at vi nå har fått effekten av den lenge pågående omstillingsprosessen. Vi har lykkes i å tilpasse driften, og her har alle ansatte bidratt, sier en fornøyd rådmann Frank Hauge.

redusert antall årsverk med 40

Omstillingsprosessen har resultert i færre årsverk, som er etter planen:

- Pr 31.desember 2016 var det 40 færre årsverk enn på tilsvarende tidspunkt i 2013. Det er 1-1,5 årsverk som er sagt opp, de andre har fått tilbud om andre stillinger i kommunen og er omplassert. Vi er fornøyde med resultatet, men det har vært en krevende prosess for alle i kommunen. Vi har klart å redusere antall årsverk, nesten uten oppsigelser og det er klart at det reduserer usikkerheten for den enkelte ansatte, sier Hauge.

Overskuddet på drøye 30 millioner, kommer i stor grad fra 3 store poster i regnskapet:

- Vi har fått større refusjoner for "særlig krevende brukere", dette har gitt oss ca 8.6 millioner. I tillegg har økte skatteinntekter gitt oss 6.5 millioner og lavere utgifter til pensjon er på ca 5 millioner. Men det er viktig å merke seg at dette er engangsinntekter for 2016, vi kan ikke påregne tilsvarende for 2017, advarer Hauge.

ut av robek allerede til sommeren?

Rådmann Hauge skryter av bedre økonomistyring for 2016:

- Bedre og bedre økonomistyring, resultater fra den krevende omstillingsprosessen og engangsinntektene, er svaret på hvordan vi har endt opp med dette gledelige resultatet for 2016. Etter planen skal vi ut av Robek sommeren 2018, men hvis kommunestyret gjør et vedtak på at deler av overskuddet for 2016 kan brukes til nedbetaling av resterende gjeld på 3.4 millioner, så kan vi være ute av Robek allerede denne sommeren, forklarer Hauge .

Et så positivt årsresultat, gir også muligheter for Åsnes kommune:

- Dette overskuddet gir oss et godt grunnlag for en sunn kommuneøkonomi for framtida, dette gir oss et økonomisk handlingsrom. Åsnes kommune har vært lenge uten oppsparte midler eller hatt penger på fond. Vi har hatt mer enn nok med å betale de daglig løpende driftsutgiftene, men nå kan vi skape oss et handlingsrom og sette overskuddet i fond. Det gir oss en mer robust økonomi og vi er bedre rustet til å møte de svingningene som kommer i årene framover. Det har vært knallhard jobbing fra mange hold, og nå har vi alle muligheter for en sunn kommuneøkonomi framover, sier en fornøyd rådmann.

driften skal ikke økes

Selv med et så stort positivt resultat, skal ikke driften økes framover:

- Nei, nå har vi brukt lang tid med omstillingsprosessen, for å tilpasse driften til dagens situasjon, så nå må vi ikke ta av. Overskuddet kan bidra til at kommunen kan redusere framtidige låneopptak, men folketallet er ikke positivt for oss. Nedgang i folketallet, gir også nedgang i inntektsrammene, men vi jobber knallhardt for å snu folketallet. Uansett er dette en gledens dag for oss, og det gjør noe psykisk med alle ansatte, vi får en helt annen motivasjon for å jobbe videre - med dette gode resultatet. Det er enklere å se framtidig gode løsninger, enn da man hele tiden leter etter penger til daglig drift, smiler Hauge.

Ordføreren er også en blid mann:

- Jeg har egentlig lyst til å kjøpe inn champagne og feire, det har vært så harde tak i så mange år. Vi har også måtte ta noen tøffe politiske beslutninger, med å legge ned skoler eller redusere sykehjemsplasser. Det er veldig mange som skal ha æren for dette resultatet, rådmannen har jobbet 99% med dette over lang tid, men også andre har bidratt over tid. Nå kan vi bruke tid på mer konstruktive utviklingsområder framover, og det ser vi fram til, sier ordfører Ørjan Bue.