Virksomhetsleder Tekniske tjenester i Åsnes kommune, Otto Langmoen, vil på informasjonsmøtet 30. mai grundig presentere planforslaget. Samtidig vil det også bli gitt en orientering om videre salgsprosess og tildelingskriterier, men både planforslaget og tildelingskriterier forutsetter vedtak i Åsnes kommune styre 26. juni.

- Dette er et åpent møte angående Nedre Kjølen i Flisa sentrum. Nedre Kjølen har vært et utbyggingsområde som vært regulert til utbygging i mange år, men vi har ikke fått veldig mye aktivitet på området, forteller Langmoen. 

Åsnes kommunen ønsker nå å omregulere området.

- Ja, vi må gjøre området mer tilrettelagt for den type boliger som vi får tilbakemeldinger på at folk er villig til å betale for, forklarer Langmoen.

lemper på kravene

Reguleringsbestemmelsene som de er i dag, skal altså endres.

- Slik bestemmelsene har vært til nå, så har det vært krav om parkeringskjeller, og et krav til mønehøyde som tilsier at hvert boligprosjekt må ha heis. Blant annet kravet om heis gjør at prosjektene blir såpass dyre, at kvadratmeterprisen på leilighetene blir litt i overkant av hva vi har sett til nå og hva markedet er villig til å betale for, forklarer Langmoen. 

Planforslaget som ligger ute nå , lemper på en del av kravene som har vært stilt tidligere.

- Ja, nå fjernes kravet om parkeringskjeller, vi tillater altså parkering på bakkeplan. Vi opprettholder noen mønehøydekrav, så det blir ikke rom for hverken eneboliger eller 1 etasjesbygg. Men det blir mulig å bygge boligkonsepter over 2 etasjer, og da blir også kravet om heis borte, forteller Langmoen. 

Det er mulig at disse endringen kan bidra til at leilighetsprisene på Flisa endres.

- Tja, det kan godt hende. Vi har jo sett den siste tiden at vi har hatt noen rekord-omsetninger på brukte leiligheter, og det leser vi slik at det er en etterspørsel som er større enn tilbudet. I dette nye planforslaget åpnes det opp for 3 nye byggeområder på Nedre Kjølen, og tidligere i år omregulerte vi Flisa del øst (øst for Kaffegata) også der åpnes det opp for nye boligområder, sier Langmoen.

åpner for mange nye boenheter

Mange står i kø for å kjøpe seg leilighet på Flisa.

- Hvis vi får maks utnyttelse av de nye områdene, betyr det veldig mange nye boenheter. Og så mange kjøpere tror jeg ikke det finnes umiddelbart i alle fall, det kan fort bli 70-80-90 nye boenheter. Og selv om det er mange som vil kjøpe leilighet, er det nok ikke så mange som står i kø, tror Langmoen. 

- Vi har noen tanker om utbyggingsrekkefølge, slik at vi ikke legger til rette for å slippe løs alt samtidig. Da er jeg redd vi får samme situasjon som vi hadde på Flisa for rundt 10 år siden, da ble veldig mange gode prosjekter markedsført samtidig - men ingen fikk nok interessenter til å starte byggingen, forteller Langmoen. 

Prosjektene den gang var Victoria-jordet, nede i Kaffegata, Kjølen boligfelt/Flisa Terrasse og Nedre Kjølen. 

- Nå har det gått 10 år, og vi er nødt til å ta grep for å få ny utvikling, sier Otto Langmoen.

Informasjonsmøte for alle interesserte er altså tirsdag 30. mai klokka 14.00 i kommunestyresalen på Åsnes Rådhus.