• BRÅSTOPP: Åsnes vil ikke gå med på å lage en kontrakt om felles ungdomsskole på under tre uker. Dette var et krav fra Våler kommune, her ved ordfører Lise berger Svenkerud.

Onsdag kveld ble det kjent at forhandlingsutvalget i Åsnes velger å avslutte prosessen om kommunesammenslåing med Våler kommune. Knapp tid for å utarbeide en kontrakt om fremtidig felles ungdomsskole er hovedårsaken til at forhandlingene strandet.

- Kommunestyret i Åsnes skal behandle saken 26. september, og vi kan ikke bli med på å sette i gang et så stort arbeid som skolestruktur på denne korte tiden. Våler kommune ønsker en kontrakt med utredning rundt dette med ungdomsskole, og det klarer vi ikke, sier Åsnes-ordfører Ørjan Bue.

Våler kommunestyre vedtok 22. august å ta intensjonsavtalen til orientering og å avvente vedtak om den til etter at Åsnes kommunestyre har behandlet den i sitt møte 26. september. De ønsker en kontrakt, men dette blir det nå ikke noe av.

- Etter henvendelse til Våler kommune om hva en slik kontrakt er ment å inneholde, oppfatter vi at det er krav om avklaringer og bindinger i vesentlige spørsmål rundt ny felles ungdomsskole. Dette er å forskuttere forhandlingene som kunne ha kommet etter at intensjonsavtalen eventuelt hadde blitt vedtatt i begge kommunestyrene, heter det videre i pressemeldingen.

Uforsvarlig på under tre uker

Forslaget til en slik kontrakt måtte være utarbeidet før kommunestyremøtet i Åsnes 26 september, og en slik kontrakt er langt mer omfattende enn en intensjonsavtale som allerede foreligger.

- Å bruke mindre enn tre uker på et så stort tema som skolestruktur, herunder bygging av en felles ungdomsskole med Våler, mener vi er uforsvarlig. Derfor avslutter vi samarbeidet om kommunesammenslåing nå, sier Bue.

Han forstår kravet fra Våler om felles ungdomsskole, men sier at Åsnes ikke kan være med på et slikt krav.

Dette innebærer at de fire informasjonsmøtene som var under planlegging avlyses. De som sitter i forhandlingsutvalget er gruppelederne i de politiske partiene i kommunestyret, pluss tillitsvalgt for de ansatte i Åsnes kommune.