Åsnes Arbeiderparti hadde i sin tid 5 arbeiderlag fordelt over kommunen, men nå er det snart ingen igjen. 

John Oppi i Åsnes AP synes det er en trist utvikling. 

- Det kan være vanskelig å finne personer som er villige til å ta verv. Det blir gjerne slik at en del av oss møter både i lagsstyrer og i partistyret. Åsnes Ap hadde opprinnelig fem lag: Åsnes Finnskog, Åsnes, Flisa, Arneberg og Hof Vestre Arbeiderlag. Vi er litt mer mobile nå enn på den tiden lagene ble stiftet. Vi kjører gjerne bil nå, mens det før var sykkel og føtter som var fremkomstmidlet, forteller Oppi. 

- avviklingen skal markeres i sommer

Hof Vestre og Arneberg ble slått sammen allerede for 4 år siden. 

- Det er knyttet mye historie og tradisjon til lagene så det er ikke med glede avviklingen skjer. Hof Vestre og Arneberg ble slått sammen for fire år siden. Flisa består nå av de andre tre Åsnes-lagene. Terje Myrvold er leder i Flisa, hvor det også er årsmøte snart. Hva de velger vet jeg ikke, men avvikling er nok tema der også, sier Oppi. 

Avviklingen skal markeres i løpet av sommeren.

- Vi skal bruke tiden frem til 1. oktober for å få tid til å avslutte på en god måte. Vi vil invitere medlemmene i laget til et sosialt samvær i løpet av sommeren for å markere avviklingen, sier Oppi. 

Nominasjonsprosessen til neste kommunevalg er allerede i gang. 

- Ja, vi har startet nominasjonsprosessen for å få på plass ei god valgliste til neste kommunevalg. Arbeiderpartiet i Åsnes skal også denne gangen gjøre et grundig forarbeide med program for neste periode. Bare vinteren slipper taket vil vi ha stands for å snakke med Åsnes folket for å vite hva som er viktig for dem, forteller John Oppi.