Mange hull og svært dårlig vei har prega Arnebergsletta i lang tid, og det til stor frustrasjon for mange. Men siden høsten 2018 har Veidekke stått på, og med 7.000 tonn asfalt, 5.500 lastebiler med masse og 40 millioner kroner senere, skinner Arnebergsletta i all sin prakt. 

I dag var det høytidelig nyåpning etter vedlikeholdsarbeidene på riksvei 2 mellom Arneberg og kommunegrensa til Grue, en strekning på nærmere 4 kilometer.

Regionsjef i Norges lastebileierforbund, Guttorm Tysnes smiler ekstra stort i dag.

– Sola skinner i dag, og det er det god grunn til; Det desidert viktigste med dette prosjektet er bedre trafikksikkerhet. Dette er et stort løft for trafikksikkerheten.

– Tungbilførerne forteller meg jo at de ha niholdt på rattet fordi de er redde for å kjøre av veien eller komme over i feil kjørefelt. Det har medført stor risiko og en fare for trafikksikkerheten. Samtidig har de vært vel vitende om at de møtende sjåførene har hatt den samme følelsen, sier Tysnes.

ENORMT ANSIKTSLØFT

Det er et enormt arbeid som er lagt ned og riksveien i distriktet har nå fått et enormt løft, forteller Anteja Solberg, prosjektleder i Statens vegvesen.

– Det føles veldig bra. Det er med stor glede at vi kan åpne denne strekningen, til glede for trafikanter og lokalbefolkningen. Nå har de en trygg og sikker vei å kjøre på. 

Store mengder med masse er skiftet ut, asfalt er lagt, strekningen har fått veiskuldre, gang- og sykkelvei og belysning, det er bygget støyvoller og hogget ned skog, og sist men ikke minst, veien er bredere.

Det er svært etterlengtet, ifølge Tysnes i Lastebileierforbundet.

– Vi har etterspurt dette i lang tid, så det gleder stort. Nå er det bedre plass på hver side, det er bedre plass til å møtes og det er sikrere for alle parter. Alt i alt, er kjøreopplevelsen så mye bedre.

VIKTIG FOR REGIONEN

Avtroppende ordfører i Åsnes, Ørjan Bue mener opprustningen av strekningen er viktig for hele regionen. 

– Nå er endelig veien blitt bra. Det betyr mye for folk lokalt i Åsnes, mens også for hele regionen med tanke på næring og transport - og da særlig tømmertransport. Dette er et stort løft for regionen, og så venter vi bare på de kommende løftene.

Og mer vedlikehold er satt i gang videre nordover.

Arbeidet på riksvei 2 fra Vålers kommunegrense og til Jømna i Elverum er i oppstartfasen og skal stå ferdig i løpet av 2019, ifølge Statens vegvesen. Blant annet skal det hogges skog for å slake ut sideterrenget, som et trafikksikkerhetstiltak på en strekning som er svært utsatt for elgpåkjørsler.

Strekningen er på totalt syv kilometer og koster om lag fem millioner kroner.