• ELDST: De eldste Rud skole elevene pratet om skoleårene på Rudskolen. Fra venstre: Eva Torp Risåsen (95år), Ruth Smedstuen (97 år) og Anne Margrethe Schei Risebro.
  • GAVE: Skoletreffsjefen, Jane Osrønningen, hadde med gave til Arne Gjerdrum. Det var salmeboka fra 1926 som hadde tilhørt hans søster Selma, og Viseboka fra 1906 som hadde tilhørt hans far Arve Gjerdrum.

Skoletreffet ved Rud skole samlet 81 tidligere elever og to tidligere lærere søndag 1. september. Jane Osrønningen er glad for at så mange tok turen for å mimre ved den for lengst nedlagde skolen.

- Det hele begynte for et par år siden, da jeg så på noen gamle skolebilder som min mann Vidar hadde. Han hadde gått på denne skolen, sier Osrønningen.

Jane tok kontakt med Arne Gjerdrum som jobbet hos Fylkesarkivet på Lillehammer. Her tilbrakte han mange dager og timer med å lese i de gamle skoleprotokollene fra Rud skole. Det var litt av en jobb å finne når de enkelte elevene var født, og mange hadde skiftet navn da de giftet seg og flyttet ut av bygda.

Skole i 73 år

Det har vært skole her i minst 73 år, og bevis på det er at det ble funnet et bilde av skolens elever fra 1893 hvor lærer Andreas  Olsen er med. Han døde julen 1893. Dette skolehuset ble brukt til 1936 da det ble bygd et nytt skolehus. Det gamle skolehuset stod like ved innkjøringa til det nåværende skolehus/grendehus. Det ble revet og solgt til Olga og Petter Kokkin for 1.700 kroner, og satt opp igjen på Solbakken like i nærheten. Tanken var at det skulle bli butikk, men det ble det aldri.

Den nye Rudskolen ble bygd av Karl Tovrønningen og hans sønn Kolbjørn i 1935, og ble brukt til 1966 da elevene ble sentralisert til Vålerbyen skole. Alt dette ble fortalt av Jane Osrønningen som har meste av all æren for dette skoletreffet med de gjenlevende elever som har fått sin skolegang på Rud skolen.

Kommunen solgte skolebygningen for en krone til Rud Velforening etter at den ble nedlagt.

Ruth var eldst

Den eldste eleven, Ruth Smedstuen (97), husker godt sine skoleår på den gamle Rud-skolen

- Jeg husker at det var 13 elever i klassen min, og at en læreren jeg hadde hette Sandvold. Fagene vi hadde var norsk, regning, kristendomskunnskap, naturfag, geografi og historie. Vi gikk på skolen annenhver dag, sier Smedstuen, og fortsetter:

- I friminuttene hadde vi mye moro, med ballspill, kakken, hoppet paradis, mens gutta spilte fotball eller kastet på stikka. Etter endt skolegang reiste jeg til Oslo hvor jeg hadde forskjellige jobber, og jeg var der i 55 år før jeg flyttet hit til Våler igjen.

Arne Gjerdum fikk en gave overrakt av Jane Osrønningen. Han ble rent rørt da han så hva det var. For inne i pakken var det ei salmebok fra 1926. Inne i den stod navnet Selma Gjerdum, som er søster til Arne. Ikke nok med det, også ei visebok fra 1906 som hadde tilhørt faren Arve Gjerdum. Navnet hans stod i boka. Dette fant de på loftet i grendehuset under rydding.  

Han ble også takket for all hjelp han har gjort med skolehistorien til Rud skolen. Det ble en fin lørdagsaften med god mat, mye prat og mimring på Rud grendehus, mange klassebilder var hengt opp på veggene for anledningen.

To av lærerne, Bitte Vaaler og Ingrid Hagen, var også tilstede. Navnene til alle som var tilstede er(fødsel årstall): Ruth Smedstuen (1922), Eva Torp Risåsen (1925), Anne Margrethe Schei Risebro (1928), Solveig Spilsberg (1930), Berthe Risåsen Knudsen (1931), Aase Bremserud Berg (1931), Arne Eriksmoen (1931), Arne Sindre Gjerdrum (1931), Randi Oddfrid Risåsen Haugum (1932), Gerd Simensen Stenseth (1933), Tora Ludvige Skjærstad Lundeby (1933), Grete Risåsen Karlshagen (1935), Berit Simensen Bjølseth (1935), Solveig Sagen Syversen (1935), Oddfrid Eriksmoen Brostrøm (1935), Margrethe Ruud Østby (1935), Åse Sagmoen (1936), Håvard Urdahl (1936), Ingar Urdahl (1936), Grete Kvernmoen Andersen (1937), Astrid Nilsen Eggen (1937), Åge Flaten (1937), Ole Jacob Østby (1937), Karen Torbjørg Risåsen Olsen (1938), Steinar Sæter (1938), Borge Risåsen (1938), Asbjørn Holterud (1939), Astri Flaten Dahlby (1939), Aud Spilsberg Vestby (1940), Frank Flaten (1942), Arne Lerudsmoen (1943), Leif Erik Holterud (1943), Vidar Sletten (1943),Margrethe Haug Syversen (1944), Bjørn Olsrud (1944), Gunnar Flaten (1944), Bjørn Henrik Gramstad (1944),  Mette Marie Bilberg (1945), Inger Helene Venstad Bjerlin (1945), Inger-Kristine Gjerdrum Skjærstad (1945), Hans Erik Vestby (1945), Magne Eriksmoen (1945), Liv Rita Flaten (1946),Else Johanne Venstad Brækkan (1946), Tora Karin Ruud Gård (1946), Reidar Nilsen (1946), Else Dagmar Flaten Sjølie (1947), Gunhild Haug Gramstad (1947), Gudrun Venstad (1948),Tore Kjelstad (1948), Iver Gjerdrum (1948), Erling Gramstad (1948), Bodil Bogstad Vestby (1949), Ida Bremserud Skogvoll (1949), Gine Michalski Tangen (1950), Randi Venstad Fengsrud (1950), Randi Gjerdrum (1950), Ragnar Thoresen (1950), Lillian Sletten Lindberg (1951), Ole Håkon Venstad (1951), Terje Urdahl (1951), Tormod Urdahl (1951), Rune Lerudsmoen (1952), Kjell Gunnar Thoresen (1952), Erling Olav Langseth (1952), Erik Gunnarsrud (1952), Oddny Andreassen (1953), June Evelyn Haugen (1953), Arne Magne Langseth (1953), Anne E. Vestby Braskerud (1954), Anna Synnøve Haugen (1954), Bente Lerudsmoen Hammeren (1954), Vidar Otto Osrønningen (1954), Marit Gjerdrum Hagen (1955), Margrete Gjerdrum (1955), Marit Vestby Bråthen (1955),  Kjell Ivar Berget (1958) og Rolf Risåsen (1958).

Ikke til stede på bilde: Ruth Bru Risåsen (1932), Astri Smerud Slokvik (1958 og Aud Torild Skipperstøen (1958).