Kulturminnefondet har delt ut sine årlige midler i støtte til bevaring av kulturminner i Hedmark.

I alt 28 prosjekter har fått nesten 6,2 millioner kroner i tilskudd til sammen. Det kom 83 søknader fra Hedmark som til sammen søkte om like over 20 millioner kroner.

I Solør var det fem prosjekter som nådde gjennom nåløyet. Totalt er disse prosjektene tildelt 720.000 kroner til bevaring av kulturminner.

De fem prosjektene i Solør er:

  • Nordre Fløgen, Andreas Breisjøberg, Våler , 112.000
  • Skarderudsetra, Lars Kristian Dahl, Våler, 100.000
  • Treskelåven på Berget, Brit Eli Sparby Stuber, Åsnes, 165.000
  • Kverndammen - Svullrya, Arild Busch, Grue, 144.000
  • Langbakken gård, Bengt Fasting, Våler, 199.000