• SETTEFISK: Fisken ble hentet på Bjørkelangen, og svømmer nå i flere vann på Finnskogen.

Leder i fiskeutvalget i Åsnes JFF, Terje Husebæk, har sammen med flere gode dugnadshjelpere, gjort en kjempejobb for flere fiskevann på Åsnes Finnskog over flere år. Nå er det igjen satt ut fisk i flere vann, og det er bare å glede seg til 3. juni - da åpnes det igjen for fiske i de vann som det er satt ut fisk i.

Jobben gjøres på dugnad av ivrige sjeler. 

- I dag har jeg hatt med Bjørnar Bekkemoen, Tom Erik Lien og Rune Lindberg. Mens Lars Kristian Kjellgren holder på å sette opp en gapahuk ved Storabbortjernet, og den håper vi er klar til neste helg, sier Husebæk.

Det er 3. året de setter i ørret i Utgravartjernet. 

- Ja, dette er 3. året og det er nok satt ut rundt 500 fisk i dette tjernet på den tiden. Vi har også satt ut fisk tidligere år i Gransjøen og Storabbortjernet, og det er de samme vann som får påfyll nå - totalt 450 ørreter som er hentet på Bjørkelangen, forklarer Husebæk.

- skal settes ut enda mer fisk

Fisken som ble satt ut i Utgravartjernet ble ikke båret så langt, men til Storabbortjernet ble det en trimtur.

- Vi må bære fisken i spesielle poser, som er fylt med vann og oksygen, de veier vel rundt 20 kilo med fisken. Det er noen hundre meter over ei myr, men det går greit så lenge vi er flere, smiler Husebæk.

Det skal også fylles på mer fisk etter hvert, dette er første leveransen for året. 

Det er absolutt ikke gratis for Åsnes JFF, men de har heller ingen målsetning om å tjene seg rike.

- Alt vi får inn på salg av fiskekort, blir brukt på å tilrettelegge for bedre fiske. Jeg har ikke oversikten her over antall fiskekort som ble solgt, men det var en betydelig sum. Og kortsalget øker for hvert år, smiler Husebæk. 

Det er ingen tvil om at jobben Åsnes JFF gjør, har økt interessen for fiske. 

- Da vi kom hit i dag, var det 8-9 fiskere her og det gleder oss, sier en fornøyd Husebæk.

På Utgravartjernet finnes det egne regler for fiske, blir det nå det samme på de andre stedene dere har satt ut fisk?

- Nei, alle andre steder enn på Utgravartjernet, gjelder det vanlige fiskekortet, forteller Husebæk.

Åsnes JFF har allerede satt opp en gapahuk ved Utgravartjernet og til neste helg er det en ny klar til bruk ved Storabbortjernet. Den driftige foreningen har også planer om en gapahuk ved Gransjøen om ikke altfor lenge.

Da er det bare å børste støv av fiskeutstyret og reise på Finnskogen for å få ørret, men husk at disse 4 vannene er stengt til 3. juni!