Ifølge tall fra Folkehelseinstituttet ligger kommunene Våler, Åsnes og Elverum høyt i forekomst av psykiske symptomer og lidelser, sammenlignet med landsgjennomsnittet. 

Wenche Røset hos Frisklivssentralen i Elverum er bekymret over at vi ligger over landsgjennomsnittet her i distriktet, og håper kurset i depresjonsmestring kan bidra til å bedre situasjonen.

Dette er Liv Brekka hos Frisklivssentralen i Solør enig i. 

– Helsedirektoratet ønsker at Frisklivssentralene skal starte et slikt kurs, og vi ser selv på statistikkene at det er et stort behov, forteller hun.  

Lærer bort teknikker og metoder

Kurset i depresjonsmestring er et forskningsbasert forebyggende og behandlende tiltak for voksne personer som sliter med nedstemthet eller mild/moderat depresjon, slik at det går utover livskvalitet og funksjon. 

– Det er ventelister til psykisk helsetjeneste i alle de tre kommunene, så vi håper kurset kan hjelpe noen av de som står på ventelistene med en raskere vei til å lære seg teknikker som kan hjelpe de å mestre depresjonen, forteller Røset. 

Kurset baserer seg på kognitiv adferdsterapi som går ut på å bli bevisst på sammenhengen mellom tanker, adferd og følelser. Deltakerne lærer teknikker og metoder rettet mot å endre tanker og handlingsmønstre som vedlikeholder og forsterker nedstemtheten. 

Første samarbeid

– Det er ganske mange fra Solør som har meldt seg på kurset, men litt færre fra Elverum. Det kan ha noe å gjøre med at kurset finner sted i Våler, forteller Røset. 

Dette blir første gang de tre kommunene Våler, Åsnes og Elverum arrangerer et slikt kurs sammen. 

– Kurset består av åtte undervisningssamlinger, med to oppfølgingssamlinger. De fire første gangene går det ut på å lære seg kognitiv teori, mens de fire neste gangene går ut på å praktisere det, opplyser Brekka. 

Kurslederne forteller at symptomer på nedstemthet og depresjon kan være alt fra fravær av glede og tristhet til søvnproblemer, tap av energi, lite initiativ, irritabilitet, konsentrasjonsvansker og uro.

– De som ønsker å melde seg på kurset, eller vite mer, kan ta kontakt med oss, sier Røset. 

Hun legger til at de ikke kan garantere at alle som melder seg på får plass. 

Kursstart er den 27. februar.