• LEDER: Arne Granvoll har til sammen sittet 15 år som leder for Åsnes Finnskog idrettslag i forskjellige perioder, og nå overser han at restaureringa av Kilenga går riktig for seg.
  • KREATIVT: Se på de halvbjelkene, sier Granvoll og peker. Nå er det satt opp noen ekstra planker for å gi taket litt ekstra hjelp fram mot restaurering.

Beliggenheten på Åsnes Finnskog, i nærheten av både Flisaelva og Nyåa, gjør Kilenga til et flomutsatt sted. Da isproppen endelig løsna og tok fart nedover elva i 2013, viste isgangen ingen nåde for verneverdige bygninger. Festplassen, som har husa festivaler, fester, basarer og alle slags arrangement i over 60 år, var skadd for store beløp, og det var usikkert hva som skulle skje. Nå har Åsnes Finnskog idrettslag begynt gjenreisinga av Kilenga. 

- Akkurat nå fyller vi opp en platting på halvannen meter som bygningene skal stå på. De opprinnelige bygningene skal heves opp på et nivå som Norges vassdrags- og energidirektorat har bestemt. Det er for at vi i det hele tatt skal få lov til å være her på grunn av potensiell flom, forteller Arne Granvoll, leder i idrettslaget. 

Med forsikringspengene og en sum fra Åsnes kommune, skal nå idrettslaget bygge festplassen opp igjen til å ligne seg sjøl igjen.  

Spesielle bygninger

Det er altså bygningene som sto her etter Kilenga ble bygd i 1949 som skal stå.

- Paviljongen, kaffesjappa, grillbua, et tilbygg og den opprinnelig dassen blir stående her, sier Granvoll.

Bygningene sies å være verneverdige, sjøl om de ikke offisielt har fått status som freda ennå. I den forbindelse er det spesielt én ting ved den gamle dansepaviljongen som Granvoll har bitt seg merke i. 

- Taket. Det er satt opp på en kreativ måte, slik at du ikke får stolper på dansegulvet. Det er veldig spesielt, jeg har ikke sett en slik takkonstruksjon andre steder, forteller han, og legger til at slike konstruksjoner sikkert ikke var vanlig i byggets samtid. 

Bygningene på Kilenga ble satt opp etter krigen, og med baby boom-er og frigjøringsglød var det et veldig engasjement for å få lagd en festplass.

- Idrettslaget og Kilen Skytterlag satte det opp sammen. Jeg husker farsan var med på dugnad her, og det var nok hele Kila også. Da jeg var smågutt var det ofte basarer på lørdagsaftenene. Vi unga måtte hjem til 19, og så hadde de voksne fest etterpå, forteller han.

jolledans

Det er ikke bare folk som har vært aktive på Kilenga, også Flisaelva har hyppig besøkt festplassen. Derfor heves bygningene halvannen meter.  

- Jeg har ikke telling på hvor mange ganger vi har hatt flom, men det er heldigvis ikke hvert år. Nå som vi får heva bygningsmassa så mye, skal vi unngå det med flom. Det påstår iallfall ekspertene, sier Granvoll.

 Spesielt en flomepisode har festa seg hos lederen for idrettslaget. 

- Jeg husker jeg og en til fikk tak i ei jolle, og rodde inn på området. Jeg kan tenke meg at vannet sto cirka en halvmeter over dansegulvet. Da tok vi oss den friheten, siden dørene sto oppe, og rodde rundt midtstolpen på dansegulvet. Det har vi ledd av i etterkant. 

Og nå blir det altså dans igjen. 

- Vi blir nok ikke ferdig før neste år med alt, så jeg kan ikke se for meg at det blir noen fest her før i 2019. Men da skal det være klart, fastslår Granvoll.