Linn Lie Bekken og de sju andre som i dag utgjør Med hjerte for Solør opplever velvilje og giverglede fra solungene, noe som bidratt til at de imponerende nok har gitt et fullverdig ferietilbud til alle som har henvendt seg til organisasjonen og spurt om hjelp. Grue Sparebank donerte 5000 kroner, og i juni arrangerte de et loddsalg som har dekt opp mye av utgiftene hvor det lokale næringslivet bidro med så mange spennende og verdifulle premier at summen må ha gitt en av tidenes premielister.

Som følge av dette har i underkant av førti personer har fått hjelp til ekstra sommerglede, og noen av disse reiser på sin første ferietur.

- Vi sender noen familier til Kristiansand Dyrepark, der har vi prioritert de som har oppgitt at de aldri har hatt med unga på noen type ferie før. En familie skal til Gjesåsen Klatrepark, en til Tusenfryd, og to familier reiser til Hunderfossen. I tillegg er det jo også de som har bedt om telt og soveposer, forteller hun. 

At de har fått dekt sommerforespørslene, er de veldig fornøyde med. Det var ikke gitt at det skulle gå, og det er mye som må på plass. 

Stort hjerterom

Å drifte Med hjerte for Solør er tidkrevende arbeid, og Linn anslår at hun bruker et par timer hver dag. Engasjementet for hjembygda og det å gi et tilbud til de som mangler eller savner et, er også delvis nedarva. Mamma Mona Lie dreiv tidligere Hjerterom.  

- Hjerterom var hyggekvelder i Grue, og var åpent for de som ville være med. Jeg var med mamma en del dit når jeg var yngre, og så hvilken glede folk hadde av å ha et slikt tilbud, forteller Linn, og legger til at også de skal starte opp hyggekvelder.  

Ideen til Facebook-sida Med hjerte for Solør kom før jul i fjor. 

- Jeg hadde handla inn for mye julegaver, så jeg la ut på "Med hjerte for Hedmark - vi gir bort" at jeg hadde ekstra julegaver hvis noen trengte det til unga sine. Da fikk jeg mange forespørsler, og flere av disse var fra Solør. Da så jeg behovet for ei slik formidlingshjelp, forteller Linn.  

SOLØR HAR MYE Å BY PÅ

I dag er det en organisasjon bestående av åtte stykker, og flere som ønsker å bidra som frivillige. Med organisasjonen vil de også markedsføre det positive i Solør-kommunene. Månedlig deler de ut tittelen "Månedens solung" på Facebook-sida si, basert på nominasjoner de får inn.  

- Vi syns Solør har mye å by på, men mye blir litt glemt da det er en liten plass. Vi syns det er viktig å trekke fram de bra folka i Solør og hva de gjør. Vi får inn mye nominasjoner, og folk engasjerer seg i det. Jeg trur alle kjenner noen som kunne fortjent en slik pris, sier hun.

hjelper der de kan

Organisasjonen er et lavterskelstilbud hvor alle kan ta kontakt, og de frivillige hjelper til med det de kan. Primært dekker de behov for mat, klær, aktiviteter og utstyr til unger.

- Hovedsakelig er det et tilbud til de litt ressurssvake, men det er jo også eldre som trenger hjelp til handling eller kjøring. Vi hjelper til der vi kan, med det vi kan. 

Også mange tar kontakt for å gi til Med hjerte for Solør. Når gjengen spør om hjelp på Facebook, går det ikke lang tid før behovet er dekt. 

- Folk i Solør er veldig flinke til å gi. Spesielt klær. Det har vi måtte takke nei til et par ganger, fordi folk gir nesten for mye. Også vil folk gi møbler og lignende, men det har vi ikke lagringskapasitet til.

FÅ TØR Å SI AT DE SLITER

Tilbudet de gir som anonym formidlingshjelp svarer tydelig på et samfunnsproblem: Det oppleves ofte som sosialt stigmatiserende å innrømme at man sliter økonomisk.  

- Folk syns nok det er veldig ubehagelig å spørre om hjelp, og vi ser ofte at folk spør først den dagen de sitter uten noe og barna er sultne. Da er det ikke alltid vi har midler inne, for vi baserer oss jo bare på frivillighet. Det kan ta to-tre dager før vi får inn mat og det som trengs. Folk spør for seint. 

Hvorfor trur du folk sliter med å spørre om hjelp? 

- Det er lite åpenhet rundt det. Det er få som sier at de sliter, både til venner og til familie er det nok vanskelig å komme ut med. Men det er nok vanlig, vi møter alle typer folk som sliter, sier Linn. 

For å komme i kontakt med Med hjerte for Solør kan du bruke Facebook-siden eller sende e-post til hjerteforsolor@gmx.com. Alle som er med i organisasjonen har skrevet under på ei taushetserklæring.