Det hadde kommet inn mange gode forslag til prosjekt og det viser at tiltakslyst og kreativitet i grendene er stor. Totalt var det søkt om 365.000 kroner, og det ble tildelt 200.000 til prosjekter fra alle grenderådene.

Hof grenderåd:

- Benker Hof vel, utvalgte stedet på Hof vestside - 7.500

- Strandsjø, opprusting av rasteplass ifm. pilgrimsled mm - 7.500

- Knapptjernet, restaurering av damanlegg - 10.000

- Hof bo og aktivitetssenter, innkjøp og montering av stolheis - 25.000

Flisa grenderåd:

- Sykkelpark, Åsneshallen/Bjørkheimområdet - 20.000

- Treningspark Flisa sentrum - 30.000

- Stor huske i familieparken (allerede fått 40.000) - 10.000

Gjesåsen grenderåd:

- Baksjøen, bygging av brygger (allerede fått 15.000) - 17.500

Lekeapparater, Sønsterud skole/fritid - 30.000

Hof/Åsnes Finnskog grenderåd:

- Kalking av Tysken/Tyskåa - 7.500

- Badstu Velta, oppgradering dører, dusj, maling - 20.000

- Nysetra grendehus, nytt inngangsparti med rullestolrampe - 15.000