• BYGGES KOMMERSIELT: De skraverte områdene vil før jul få tilgang på fiber fra Telenor. I tillegg kommer prosjektene med offentlig støtte.

Høyhastighetsbredbånd er helt avgjørende for at private og næringsliv skal kunne henge med i tiden. Fiberdekningen i Våler og Åsnes har til nå vært tilnærmet 0 prosent, men mandag kom Telenor med nyheten om at de bygger ut kommersiell fiber i de to kommunene.

- Denne utbyggingen betyr at Telenor bærer alle kostnadene, og at det ikke er statlige eller kommunale penger i bildet. Våler og Åsnes har store ambisjoner om å satse på høyhastighetsbredbånd i årene fremover, og at vi får til denne utbyggingen uten offentlige penger er svært bra, sier Otto Langmoen, som er virksomhetsleder for tekniske tjenester i Åsnes kommune.

Salget startet mandag

Telenor gikk allerede mandag i gang med salget av fiber til de 1.700 husstandene i Våler og Åsnes, og det er de mest sentrale strøkene i de to kommunene som nå bygges ut kommersielt. 

- Dette er en merkedag for oss i regionen. Tusen takk til Hedmark fylkeskommune som har vist vei, sa Arild Lande fra Våler kommune.

Han viser til at Hedmark fylkeskommune har satt hårete mål i utbygging av høyhastighetsbredbånd. Dette har medvirket til at Telenor velger å satse nettopp i disse to kommunene.

- For oss i Telenor er dette bare starten på satsingen i Hedmark. Alle mobilmaster trenger fiber for å bygge 5G, og alt dette henger sammen, sier Jørgen Bjune fra Telenor.

Bruker offentlige kroner andre steder

Ordfører i Våler, Lise Berger Svenkerud, er glad for at sentrum nå bygges ut uten offentlige kroner.

- Det er utrolig bra at vi kan bruke kommunens midler andre steder. Dette blir et løft for alle sammen, og vi ønsker Telenor lykke til med salget, sier Berger Svenkerud.

Og utbyggingen med offentlig støtte er også i gang i de to kommunene. Prosjektene gir fiber i Øvre Grue, Åslia, Kveseth, Østsiden og langs Glomma. I Våler kommune bygges det langs hele vestsiden, og Elverum kommune sørger også for utbygging på deres vestside. Det vil gi fiberdekning langs hele vestsiden av Glomma.

Gjennom de offentlige støttede prosjektene vil 115 husstander få fiberdekning i Øvre Grue, 480 i Åslia, Kveseth og på Østsiden, og 400 på Våler vestside. Det kommersielle prosjektet gir fiber til 540 i Våler og 1.160 i Åsnes.

- For å få til en utbygging med større volum og bedre priser er det viktig ikke å se begrensing i kommunegrensene. Da får vi til mer fiber, sier Bjune.