I helga settes "Spillet om innvandrerne" opp for 25. gang, og for 25. gang er Dag Raaberg med i rolla som Steffen fra Mullikkala. Steffen og stykket er basert på den faktiske Finnskogshistorien, og de første finnene som bosatte seg i Grue.  

- Steffen fra Mullikkala er en av mine forfedre. Han var en av de tidligste skogfinnene til å krysse grensa, rydde en gård og bosette seg på norsk side. Mullikkala er jo Vålberget i dag, forteller Raaberg.

Bestandig morsomt 

Spillet er tradisjonsrikt, ikke bare fordi det forteller historien om Finnskogen og finnekulturen fra 1600-tallet og fram til i dag, men også fordi det skaper tradisjoner . Merete Wiger som skreiv det og var med på å sette det opp for 25. år siden, spilte og var aktiv så lenge hun levde. Raaberg deler også jubileet sitt med Jorulf Bekkeli, som har vært delaktig i produksjonen bak scena i 25 år. 

- Vi spilte inne på Skogheim det første året, og de neste 24 har vi spilt på Finnetunet, sier han. 

Gleder du deg til å gå på scena for 25. gang? 

- Ja, det gjør jeg! Helt opplagt. Da en først kommer i gang med øvinga, og en nærmer seg spilletid ... det er bestandig morsomt når publikum kommer, avslutter Raaberg.