De vanligste ulykkestypene var utforkjøringsulykker med 12 drepte, mens 10 bilførere og passasjerer mistet livet i møteulykker.

- Flere trafikkdrepte kunne berget livet om de hadde brukt bilbelte, sier leder av trafikksikkerhetsseksjonen i Statens vegvesen Region øst Kjell Seim. 

Neste år er det 60 år siden Volvo tok patent på den livsviktige sikkerhetsløsningen tre punkts bilbelte.  I 1973 ble det påbudt med bilbelte i Norge. Siden bilbeltegebyret ble innført i 1979 har bilbeltebruken økt jevnt og trutt. Våren 2017 viste tellinger at 99 prosent brukte bilbelte på landevegen, mens 96 prosent brukte bilbelte i bytrafikken i Hedmark.

- Det er vanskelig å nå de få prosentene som ikke bruker bilbelte. De lar seg ikke skremme av statistikken, og hører ikke på fornuften i bilbeltekampanjer, sier Seim.

Bilbelte T-skjorte

Bilbeltevarsler har etter hvert blitt vanlig i bilparken, og hjelper dem som kan glemme å feste beltet. Seim kjenner imidlertid til at noen fester beltet bak ryggen for å slippe beltevarsleren. Andre har en løs spenne de klikker i beltefestet. Det er også stoppet folk med bilde av bilbelte på T-skjorta.

Hvem er det som ikke bruker bilbelte?

- Studier fra politihøyskolen og Statens vegvesen viser at bilførere med risikoadferd er overrepresentert i bilbelteulykkene. Flere av dem som omkom uten bilbelte holdt høy fart og var ruset. Mange av ulykkene skjedde natt til lørdag og søndag, sier Seim.

Målrettet arbeid

Hva kan gjøres for å tvinge beltenekterne til å bruke belte?

- Det er viktig med målrettet arbeid mot risikogrupper gjennom ulike ungdomsprosjekter.  Bilbelte kontroller natt til lørdag og søndag vil også fange opp førere og passasjerer uten bilbelte. Samtidig finnes det også startsperre koblet opp mot bilbeltet, som kan fjerne flere av bilbelteulykkene, sier Seim.

Han understreker at det er viktig å fortsette med ulike bilbeltetiltak.

- Folk flest er veldig flinke til å bruke bilbelte. Kampanjer og skilt langs vegen er viktig for å holde bevisstheten oppe hos trafikantene. Det har også en forebyggende effekt å kjøre forbi en bilbeltekontroll med bilbelte, sier Seim.    

Kilde: Statens vegvesen.