Flere alternative navn er vurdert, deriblant å beholde Sparebanken Hedmark. Det var iElverum.no som omtalte navnebyttet først.

Anbefalingen fra spørreundersøkelser og intervjuer blant ansatte og kunder er klar og tydelig: SpareBank 1 Østlandet er det navnet som likes av flest og mislikes av færrest i begge bankenes markedsområder.

Representantskapet i Sparebanken Hedmark, som også består av kunder og offentlig oppnevnte medlemmer, besluttet derfor i går kveld å endre bankens navn, skriver banken i en pressemelding. 

Lyttet til kundene

Sparebanken Hedmark tok sitt nåværende navn i 1982.

Gjennom 170 års bankdrift i regionen har Sparebanken Hedmark hatt en unik og sterk merkevare som står for soliditet, lokal forankring og høy kundetilfredshet. Bank 1 Oslo Akershus har også en lang og tradisjonsrik historie fra 1898 med sterk tilknytning til fagbevegelsen, skriver de i pressemeldinga. 

– Mange føler eierskap til banken, derfor la vi stor vekt på å «høre hele markedet», sier Richard Heiberg, administrerende direktør i Sparebanken Hedmark. 

Fortsatt de samme verdiene

– Vår visjon er Sammen om å skape, og vi velger å lytte til markedet. Våre kunder skal vite at selv om vi endrer navn, så kjenner vi vårt opphav. Vi er fortsatt er en regionalt forankret bank med lokal tilstedeværelse. Sparebanken Hedmark er kjerringa mot strømmen, som innfusjonerer en hovedstadsbank og ikke motsatt, sier Heiberg, som understreker at hovedkontoret blir i Hamar som før.

– At vi endrer navn forandrer ikke vår identitet, snarere tvert imot. Vi er en sterk, solid og stolt bank som tar skrittet over i hovedstadsregionen for å ta del i utviklingen i Norges sterkest voksende marked. Mange av Sparebanken Hedmarks kunder bor også her. Vår ambisjon er å bli en utfordrer på det sentrale Østlandet og slik sett speiler det nye navnet også bankens ambisjoner godt, sier administrerende direktør Richard Heiberg.

Bytter logoer gjennom året

Selv om selve fusjonen gjennomføres nå, vil ikke de to bankene av praktiske årsaker få felles IT-løsninger, eksempelvis nettbank, mobilbank, felles nettsider og andre tjenester før i oktober.

– Vi vil bruke tiden framover til å endre logoer på ulike flater og samordne våre IT-systemer, sier Heiberg.

Ny felles ledelse på plass

Fra og med 1. april tiltrer bankens nye konsernledergruppe med Richard Heiberg i spissen som konsernsjef.

De øvrige konserndirektørene er Dag- Arne Hoberg, innovasjon og forretningsutvikling, Geir-Egil Bolstad, økonomi og finans, Gudrun Michelsen, forretningsdrift, Vidar Nordheim, risiko og compliance, Siv Stenseth, kommunikasjon, Eldar Kjendlie, HR og juridisk, Hans-Olav Wedvik, bedriftsmarked, Kari Gisnås, personmarked og Espen Mæjlender-Larsen, organisasjons- og kapitalmarked.

Sparebanken Hedmark er Norges fjerde største sparebank og har hovedsete i Hamar. Konsernet styrker nå satsingen mot hovedstadsregionen og fusjonerer med Bank 1 Oslo Akershus.

De to bankene har circa 290.000 kunder, 1.150 medarbeidere, 38 bankkontorer og en forretningskapital på 137 milliarder kroner.