Over hele landet er kommunene i gang med klimatiltak. Kommuner kjøper inn elbiler, elvarebiler og elbusser, stiller klimakrav når varer og tjenester skal kjøpes inn, gjør klimavurderinger tidlig i planlegging av ulike prosjekter og får egne ansatte og innbyggere over på elsykler.

- Veldig bra at vi nå får 240.000 kroner fra Miljødirektoratet, sånn at vi kan vi kan sette opp enda flere ladestasjoner rundt om i kommunen. Dette bidrar til et enda grønnere Solør, sier ordførerkandidat Kristian Botten Pedersen. 

- På landsbasis er el-bil salget oppe i 45 prosent, men her i Åsnes er det naturlig nok litt mindre. Men stadig flere solunger ønsker også å kjøre mer miljøvennlig, noe som er bra for jordkloden vår og fremtidige generasjoner. Det er ikke lenger grunn til å ikke kjøpe el-bil fordi man bor landlig til, hevder Botten Pedersen. 

Åsnes kommune fikk 200.000 kroner i fjor til samme prosjekt

Botten Pedersen ønsker nå et enda større fokus på den lokale klima- og miljøplanen som kommunen enda ikke har kommet igang med, etter at de vedtok den regionale planen sammen med resten av Kongsvingerregionen for en tid tilbake. Blant annet har han et ønske om at kommunens bruk av diverse snødeponier skal gjennomgåes, sånn at man unngår å forsøple naturen sånn som det er blitt avdekt at skjer på ved ungdomsskolen i skråningen mot Myrmoen. Sammen med Våler Venstres Per Ove Leistad har også Botten Pedersen uttalt at Solør Renovasjon burde åpne for mottak av landbruksplast. 

Kommunene har mobilisert

Klimasats ble opprettet i 2016. Fram til 2018 fikk Miljødirektoratet 300-350 søknader hvert år. I 2019 fikk de 574 søknader totalt, inkludert søknader fra 47 kommuner som ikke har søkt tidligere.

Miljødirektoratet har innvilget støtte til rundt 360 prosjekter, fordelt på over 150 kommuner og fylkeskommuner. Noen få søknader venter på å bli avgjort.

– Klimasats-prosjektene gir utslippskutt på kort og lang sikt, renere luft, innovasjon og økt etterspørsel etter klimavennlige produkter og tjenester. Dette ser kommunene, som har mobilisert skikkelig i år, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.