Ergoterapeut i Våler, Marie Bakke Kroken, og Elin Køien Skolegården, sykepleier i hjemmetjenesten i Våler, ønsker å kunne møte eldrebølgen som kommer. 

– Vi har fått midler fra fylkesmannen til dette forebyggende prosjektet. Får vi noe nyttig ut av dette ønsker vi å implementere det som en tjeneste i kommunen, sier Marie Bakke Kroken. 

enkelst mulig alderdom 

Det er 15 personer som vil få invitasjon om hjemmebesøket, og det vil være flere hensikter med besøket. Foruten en samtale om det som har betydning for vedkommendes hverdagsliv og helse, samt gleder og utfordringer i hverdagen, ønsker teamet å gi kunnskap til å foreta bevisst valg for fremtidig livssituasjon. 

– Vi ønsker å være en veiviser for kulturelle og frivillige aktiviteter, og gi vedkommende en mappe med nyttig informasjon knyttet til dette, sier Kroken. 

– Vi ønsker å gjøre det vi kan for å gi innbyggerne en enklest mulig alderdom. Tilværelsen som pensjonist kan være preget av ensomhet. Når man bor på et lite tettsted er ikke nettverket nødvendigvis så stort. Vi ønsker å tilrettelegge slik at de kan komme seg rundt på aktiviteter, og møte andre i nærområdet, legger Elin Køien Skolegården til. 

ELDREBØLGE

Det er frivillig om de eldre ønsker besøket eller ikke, men Marie og Elin har tro på at prosjektet kan lykkes, og konsekvensen vil kunne gjøre de kommunale tjenestene bedre rustet til å møte eldrebølgen som kommer. 

– Vi skal ikke fjerne de tilbudene og den hjelpen vi gir i dag. Den personlige relasjonen vil alltid være der for de som trenger det. Vi gjør ikke dette for å snoke i de eldres liv. Dette er forebyggende arbeid slik at vi kan møte den tiden som kommer best mulig, å møte de behovene som finnes, sier Køien Skolegården. 

– Å bli eldre medfører forandringer, og det kan innebære redusert helse og tap av ressurser. Vi ønsker å spørre: Hvordan vil du ha det fremover og hva kan du gjøre for å påvirke din fremtid?, sier Bakke Kroken. 

Teamet håper de 15 personene det gjelder skal takke ja til invitasjonen, og dermed hjelpe kommunen til å forebygge og tilrettelegge for de behovene som finnes nå og for de utfordringene de måtte møte i fremtiden.