Skogmøtet i Våler kommunelokale torsdag 23. mars klokka 18.00 er et samarbeid mellom lokallagene av Senterpartiet i Solør. Men Hans Johan Finne understreker at møtet ikke er noe valgpropaganda, og at teamet er viktig uansett partitilhørighet.

- Vi ønsker å få fokus på skogen. Nå er det Innlandet sin tur etter å ha vært i skyggen av andre regioner i landet. Vi må være stolte av skogen og det vi står for, sier Finne i Våler Senterparti.

Han mener møtet torsdag er like viktig for ungdom i regionen som for skogeiere.

- Det må skapes nye arbeidsplasser. Vi kan ikke eksportere all skogen og all ungdommen vår ut av bygda, sier Finne.

Solid program

Til møtet kommer Reidar Bergene Holm, som er tidligere leder av trelastfirmaet Bergene Holm. Han er i ferd med å opprette Biozin-fabrikker i Hedmark.

- Emilie Enger Mehl er Hedmark Senterparti sin andrekanditat til stortingsvalget 2017, og vi begynner å få tro på at hun får en plass på tinget nå. Hun skal snakke om unges mulighet til arbeid og utdannelse i skogbruket, sier Finne.

Etter en kort kaffepause er det Erik Larnøy som skal snakke om økt verdiskaping fra norske skoger.

- Bjarne Fluto er tidligere direktør hos Forestia, og skal snakke om innovasjon og nytenkning ved Forestia. Avslutningsvis skal Arild Lande fra Våler kommune snakke om senteret for bioenergi på Braskereidfoss, sier Finne.

Inngang på møtet er gratis, og Finne håper at møtet engasjerer mange som ønsker en økt satsing på videreforedling av Solørs grønne gull. Nemlig skogen.