Som kjent må Hedmark fylkeskommune spare store penger innen videregående utdanning. Årsaken til dette er lavere elevkull, og fylket har derfor satt i gang en prosess for å finne ut hvordan de skal spare penger. 

Norconsult lagde tidligere en rapport som viste flere ulike forslag til hvordan fylket kunne spare penger. I tre av seks forslag var kutt ved Solør videregående skole en del av innsparingen.

Skarnes ryker

Da fylkesrådet la frem sitt forslag mandag kom Solør videregående skole langt heldigere ut. Skolen er foreslått bevart, mens det er Skarnes videregående skole som er foreslått lagt ned.

- I Glåmdalsregionen har avvikling av Solør videregående skole, avdeling Sønsterud og avdeling Flisa og avvikling av Skarnes videregående skole blitt vurdert. Når det gjelder Solør videregående skole, er den totale vurderingen at det ikke er ønskelig å gjøre strukturelle endringer, heter det i forslaget.

Varaordfører i Åsnes, Kristian Botten Pedersen, er lei seg på Odal-kommunene sine vegne, men glad for at Solør mest trolig får bevart sitt skoletilbud.

- Dette er en gledens dag for alle som går på Solør videregående skole, alle som jobber der og for resten av Solør. Det er viktig at vi tar denne dagen som en motivasjonsfaktor for det videre arbeidet. Ingenting er avgjort før saken skal opp i fylkestinget i april 2017, sier Botten Pedersen.

Skolene må utvikle seg

Selv om Skarnes videregående skole er foreslått nedlagt vil ikke dette være nok for å spare inn pengene fylket må.

- Skolene må stadig utvikle seg, og vi må nok regne med forandringer. Dette er imidlertid et signal om at driften ved Solør videregående skole skal fortsette, og det må vi være storfornøyde med, sier Botten Pedersen.

Bakgrunnen for gjennomgangen av skole- og tilbudsstruktur er at fylkeskommunen får redusert inntektene med 140 millioner kroner i 2019 sammenliknet med 2014-tall. Samtidig synker antall 16-18-åringer i Hedmark.

Dagens kull på cirka 7.200 elever vil synke til rundt 6.400 i 2025. Elevnedgangen vil også føre til reduserte overføringer fra staten. Reduksjonen er stipulert til cirka 42 millioner kroner fram mot 2020.