Kun tre timer etter at Trestokkfestivalen varslet at de trakk seg ut av Åsnes innkalte kommunen til pressekonferanse på rådhuset. Ordfører Ørjan Bue innledet til pressekonferansen, og beklaget at Skogen Joy velger å trekke seg ut av kommunen.

- Vi har strekt oss langt for å finne gode løsninger. Det føles litt ufortjent å bli dratt inn i dette på denne måten, sier Bue.

Ble varslet i 2016

Otto Langmoen er virksomhetsleder for tekniske tjenester, og redegjorde for prosessen som har pågått siden mai 2016.

- I mai 2016 var vi tydelig på at reguleringsplanen måtte endres dersom eiendommen skulle utvikles. Dette gjaldt også den forrige eieren som hadde samme krav. Tilleggsarealet som er kjøpt kan ikke brukes til annet enn landbruk uten en omregulering. Vi har strekt strikken ganske langt, sier Langmoen.

I juni 2017 ble det fra Fylkesmannen varslet behov for en konsekvensutredning. I samme måned ble Åsnes kommune kjent med at hovedvannledningen hadde fått brudd på arealet som er omdisponert.

- 14 mål var avskoget, og det var tilført store mengder med masse. Grunneier ble orientert om at tiltaket var ulovlig, og at eiendommen var tatt i bruk til annet enn landbruksdrift. Vi kunne ha reist opp og stoppet hele festivalen i 2017, men gjorde det ikke, sier Langmoen.

Må følge opp regelverket

Langmoen sier at teknisk avdeling i kommunen hele tiden har ønsket at Trestokkfestivalen skal gjennomføres i Åsnes. De har vært positive til initiativet, men er pålagt å følge opp det nasjonale lovverket.

- 19. august 2017 ga vi beskjed om at arbeidet med reguleringsplanen måtte starte. Med krav fra Fylkesmannen om konsekvensutredning har vi ikke mulighet til å gi dispensasjon fra denne, og derfor ønsket vi fortgang i prosessen. Dokumenter har aldri ligget på våre pulter mer enn 48 timer, sier Langmoen.

18. februar kom dokumentene fra Strand/Løken arkitekter AS vedrørende forslag til reguleringsplan. Det innsendte materialet var ifølge Langmoen veldig ufullstendig.

- Det var store mangler og tynt. Vi ga tilbakemelding på at dette ikke holdt mål, og etterlyste blant annet konsekvensutredningen som var svært viktig. Vi har ikke lovhjemmel til å gi noen dispensasjon, sier Langmoen.

Ordfører Ørjan Bue mener at kommunen virkelig har stilt opp for Skogen Joy AS. Kommunen har lagt flere arrangementer til Skogen Restaurant, og Bue har applaudert skaperviljen til Lars Håkon Blostrupmoen. Selv droppet han en planlagt ferie i sommer for å være tilstede på Trestokkfestivalen.

- Jeg er veldig lei meg for at dette ble slik, og jeg opplever det som ufortjent, sier Bue.