Det drar seg mot Stortingsvalget, og politikerne bruker nå mye tid ute blant folk for å kapre stemmer til høstens valg.

Lokallagene til Fremskrittspartiet i Våler, Åsnes og Grue inviterte tirsdag stortingsrepresentant Tor Andre Johnsen til Solør for å bli kjent med både folk og næringsliv.

- Vi har fått et bra program for dagen. Vi har besøkt Nordermoen Transport i Våler, og her fikk vi frem hvor viktig det er med bedre rammevilkår. Bedre veier, bredere vegskuldre og bedre rundkjøringer for lastebilene. Mange av de rundkjøringene som bygges i Norge er for smale, sier Johnsen.

Han viser blant annet til Sverige hvor det er større rundkjøringer.

- Større vogntog også er viktig for tømmernæringa og transportnæringa. Tradisjonelt sett ved slike bedriftsbesøk er også et tema at byråkratiet må forenkles her i Norge, sier Johnsen.

Da vi møtte Johnsen og de lokale politikerne hadde de inntatt en bedre lunsj hos Mellem Gårdsmatutsalg på Flisa.

- Virkelig artig er det å besøke slike lokale bedrifter. Her var det veldig god både lunsj og dessert, og distriktene trenger slike steder, sier Johnsen.

Etter besøket på Flisa gikk turen videre til Sandermoen i Grue.

Nylig kunne Hamar Arbeiderblad presentere nye oppløftende tall for Fremskrittspartiet. Tallene viste at partiet fikk 10,1 prosents oppslutning på deres ferskeste måling gjennomført av Sentio.

- Det er gledelige målinger. Vi har passert 10 prosent, og det er en økning på nesten to prosent fra forrige måling. Jeg tror vi går frem på grunn av mobiliseringen vår, og vi får frem viktigheten av en streng og restriktiv asylpolitikk. Mange er bekymret for utviklingen i Europa, og også i våre naboland. Folk ser nok at det virkelig er Frp som har løsningen på asylpolitikken, sier Johnsen.