Skolene på Sønsterud, Flisa, Skarnes og Øvrebyen er rammet av utredningsforslaget fra Norconsult på hvordan den fremtide skolestrukturen i Hedmark skal se ut. De fikk i oppdrag av fylkeskommunen og komme med ulike alternativer til løsning, og i tre av seks forslag er Solør videregående skole rammet.

Resultatet fra utredningen kom neppe som noen overraskelse på det politiske miljøet i Solør, men politikerne er klare for å ta kampen. De vil bevare skolene som de er, og heller utvikle dem.

- Det er ganske dramatisk hvis det blir lange avstander til skolene i distriktet, sier Åse Bjerke Lilleåsen.

Hun er leder i Grue Senterparti, og mener at alle skolene i regionen må opprettholdes som i dag.

- De yrkesfaglige skolene i regionen er kjempeviktige. Et problem er at det ikke finnes nok lærlingeplasser, og jeg håper at bedriftene kan bidra på sin måte ved å ta i mot flere lærlinger. Alt kan bidra positivt for å opprettholde tilbudene, sier Grue-ordførere Wenche Huser Sund.

Startet kampen i fjor

Kristian Botten Pedersen er varaordfører i Åsnes, og leder i Åsnes Venstre. Han begynte kampen for å bevare skolene allerede i fjor.

- For Flisa sentrum er det utrolig viktig at skoletilbud opprettholdes som i dag. Det betyr mye for sentrum og hele regionen, sier han.

Dersom de videregående tilbudene blir flyttet eller lagt ned betyr det at 10.-klassinger får enda lengre reiseveg for å ta sin utdanning. Det igjen kan medføre at terskelen for å flytte hjem blir enda større.

- Vi er klare for å ta kampen. Skolene er viktig for oss, sier Huser Sund.