Ettersom det er såpass nytt med streaming/overføring av kommunestyremøter i Grue kommune, har de ikke gjort noen evalueringer foreløpig. 

- Vi har ikke evaluert dette i noe fora, men ser av sendingene at:

  • vi må være flinkere til å snakke rett i mikrofonen
  • uttalelser fra representantenes plass i salen skal ikke forekomme, men dette må tilvendes
  • man som ordfører må være tydeligere på hva som behandles, ettersom vi av og til kommer langt ut på siden av sakens tema
  • representantene ikke affiseres nevneverdig av at de kan ses på nett under møtet (de opptrer stort sett som før)
  • det er lange sendinger når vi har så mange saker, det vil si saksantallet bør reduseres og heller ha flere møter

 - Vi har tro på at det disiplinerer representantene til å snakke tydelig og klart, og mulig at vi tenker noe mer over hvordan vi framstår på talerstolen. Det er også viktig at dette er en unik mulighet for innbyggerne til å følge med på hva som skjer i kommunen og hva som blir sagt i kommunestyret. Avisene, de gangene de er tilstede, tar jo kun for seg noen få saker, og er ofte mest fokusert på saker der det blir litt debatt, forteller Åse Bjerke Lilleåsen i Grue kommune. 

- Siste møte hadde 96 seere på det meste! Det er overraskende bra at så mange tar seg tid og har interesse av å se på dette, sier en fornøyd Bjerke Lilleåsen.