Det kom ikke nok søknader til at Finnskogen barneskole klarer å starte opp høsten 2017. Styret mener at det var et like stort problem at lærer(e) ikke var på plass. 

- Det er vanskelig å få elever uten lærer, og motsatt. Men nå har vi fått på plass en montessoripedagog som kan starte høsten 2018, og hun vil flytte til Finnskogen sammen med mannen og barnet sitt, sier Magnus Mamen-Greger, som er styreleder i Finnskogen barneskole.

For å kartlegge interessen inviterer skolen til allmøte lørdag 3. juni klokka 13.00, og de som ikke har mulighet da kan komme søndag klokka 12.00. Her vil montessoripedagogen bli presentert for de som er interessert i å søke skoleplass fra skoleåret 2018/2019.

Må ha 15 elever

- Vi trenger 15 elever for å starte opp. Her er det plass til mange elever, og vi har et flott uteområde som er fint til undervisning. Her kan vi satse mot det skogfinske og særpreget for bygda vår, sier Mamen-Greger.

- Men det er et veldig stort bygg for 15 elever?

- Ja, men vi håper jo på mer enn 15 elever. Dessuten er det fint mulig å bruke bare deler av bygningen, sier Mamen-Greger.

Læreren som nå vurderer å flytte til Finnskogen kommer opprinnelig fra Japan, og er svært kunnskapsrik. Hun besitter for eksempel språkkunskaper i japansk, fransk, russisk, tysk og norsk.

- Dette kan bli en veldig ressurs for bygda vår, og jeg håper alle som bor her og har barn i barneskole eller barnehagealder møter opp, sier Mamen-Greger.

En oppstart høsten 2018 er siste mulighet for ny skole på Åsnes Finnskog i denne omgang. Etter dette går nemlig godkjenningen fra Utdanningsdirektoratet ut.