• TAKKET: Arne Molberg i Våler Skytterlag setter stor pris på gaven. Per Roger Berget i Solør Sikkerhet er glad for å kunne bidra.

Per Roger Berget i Solør Sikkerhet irriterer seg kraftig over at tyver gang på gang gjør ugang hos Våler Skytterlag. Derfor går Tide forsikring og Solør Sikkerhet nå sammen og sponser alarm. Skytterlaget har vært utsatt for innbrudd og hærverk tre ganger på to år, og sist skjedde det nyttårsaften.

- Jeg kom her 1. nyttårsdag og fikk se at det var brutt opp. De hadde tatt med seg fire PC-er og to projektorer. I tillegg hadde de ødelagt skapene og tatt med en del andre ting, sier Arne Molberg i Våler Skytterlag.

Han anslår at skadene og verdien på utstyret denne gangen beløper seg til minst 60.000 kroner. Sist skytterlaget var rammet av innbrudd dreide det seg om utstyr og skadeverk for 110.000 kroner.

Glad for å bidra

Terje Gundersen i Tide forsikring er glad for å kunne bidra, og håper at alarmanlegget nå skal sette en stopper for tyvfantene.

- Det er fryktelig kjedelig med innbrudd. Vi er med på å sponse alarmanlegg fordi vi vet hvor mye jobb det er med innbrudd, og fordi vi vil støtte opp om lokale klubber, sier Gundersen.

Hvor mye anlegget koster ønsker han ikke å si, men det er snakk om minimale summer i forhold til hva tyvene gjør ugang for.

- Dersom noen bryter seg inn her nå vil alarmen gå, og eiere vil bli varslet. De kan da reise ut og stoppe tyvene. Beliggenheten her langt fra hovedveg gjør også at alarm er en fornuftig investering, sier Gundersen.

Tyvene sperres inne

Per Roger Berget i Solør Sikkerhet støtter seg på Gundersen, og har gode erfaringer med tilsvarende anlegg.

- Nå er det på tide at det blir slutt på innbruddene. Dersom alarmen går her nå vil det være mange som blir ringt opp. Disse personene bor slik til at alle utfartsveier fra skytterhuset dekkes, og tyvene blir sperret inne. Her er det lokale folk som reiser ut, og det gir minimal utrykningstid, sier Berget.

Med det er forhåpentligvis en lang serie med innbrudd historie hos Våler Skytterlag, og laget kan konsentrere seg om det de skal.

- Jeg må få takke Tide forsikring og Solør Sikkerhet som setter opp dette anlegget for oss. Det var virkelig bra gjort, og vi setter stor pris på det, sier Molberg.