Eivind Mehl på Åsnes Finnskog har store planer for Hedmark Biogass. Men det er et kostnadskrevende prosjekt, og krever at mange spiller på lag for å få gjennomført det. I desember 2017 holdt han foredrag om prosjektet i Rådhuskinoen på Flisa.

- Det handler om å ta vare på tingene som naturen selv produserer. Komposten i hagen produserer en gass som forsvinner i lufta. Ved å samle opp disse gassene får vi biodrivstoff, og resten får vi utnyttet som gjødsel. Det handler om å ta vare på ressursene våre, sa Mehl da.

Fredag var nestleder i Venstre, Terje Breivik, på besøk under næringslivsseminaret på Helt Ville Dager. Varaordfører i Åsnes, Kristian Botten Pedersen, benyttet anledningen til å sette Breivik inn i planene og arbeidet.

- Jeg og Venstre skal ta på oss å gjøre den viktige jobben nasjonalt nå, og sikre store nok overføringer til Enova. Sånn at vi har nok midler til å støtte prosjektet, sier Breivik.

Han mener at et slikt prosjekt er midt i blinken for den videre utviklingen av Solør og regionen.

- Med tanke på de store jord- og skogbruksressursene regionen representerer er dette perfekt. Men også alt det spennende som Solør representerer med tanke på grønn vekst og nyskaping. Dette er framtiden, sier han.

- Indrefilet av jord og skog

Breivik får full støtt av Anette Strand Sletmoen i Solør Næringshage. Hun er glad for at Breivik tar saken videre.

- Vi i Solør må sørge for å sette på oss ledertrøya når det gjelder biosatsing. Vi har indrefilet av jord og skog, så her må vi ta tetposisjonen. Vi må sørge for at vi skaper verdier av ressursene våre, og ikke bare sender de ut av regionen, slik vi gjør med tømmer og mye annet. Vi er dessverre alt for mye råvareleverandører i dag. En biogassfabrikk vil nettopp sørge for at vi får verdiskapning av ressursene våre. Næringshagen har jobbet tett på Hedmark Biogass i denne saken, da de er en såkalt målbedrift hos næringshagen. Det jobbes nå med flere spennende bioprosjekter og sirkulærøkonomi i regionen vår, og jeg er veldig optimistisk i forhold til at vi kan få til en klimavennlig næringsutvikling i området vårt, sier Strand Sletmoen.

I Vestfold har de klart det. Greve Biogass er en fabrikk, som sørger for en klimasmart løsning for våtorganisk avfall og husdyrgjødsel. Det betyr at busser og biler kan benytte miljøvennlig biogass som drivstoff. Og ikke nok med det, fabrikken sørger også for å produsere verdifull biogjødsel til produksjon av ny mat. Med andre ord klimasmart og fra jord til bord, samt til jord igjen.

- En slik satsing vil trolig gi 10 direkte arbeidsplasser, og gir store ringvirkninger til flere bransjer, sier Strand Sletmoen.