Som kjent er det i forslaget til intensjonsavtale mellom Våler og Åsnes om kommunesammenslåing foreslått å legge ungdomsskolen til Vålbyen. Det betyr at elevene på Flisa flyttes til Våler, men det kan ikke gjøres uten store investeringer.

I dag går det 235 elever ved Åsnes ungdomsskole, og selv om elevtallet vil synke noe i årene fremover vil det på langt nær være mulig å flytte elevene til Våler uten å bygge på og gjøre større investeringer.

- Først og fremst må jeg si at det er veldig positivt at politikerne tenker å slå sammen skolene. Vi blir færre og færre elever, og vi kommer til et punkt hvor dagens ungdomsskole blir for liten som enhet. Kanskje spesielt i forhold til lærerfellesskapet, kompetanse og det å følge lovverket i fagkompetanse, sier Remi Eriksmoen, rektor ved Åsnes ungdomsskole.

Større enhet tvinger seg frem

Åsnes-rektoren mener at uavhengig om det blir kommunesammenslåing mellom Våler og Åsnes eller ikke vil en større skole tvinge seg frem. Men Eriksmoen stusser på økonomien i forslaget som er lagt frem mellom kommunene.

- Personlig har jeg ikke noe problem med å kjøre til Våler på jobb, men her på Flisa har vi faktisk plass til alle Våler-elevene uten og måtte gjøre større investeringer. Det vil kun være snakk om små bygningsmessige grep for å få plass til alle ungdomsskoleelevene i de to kommunene her, sier Eriksmoen.

Den nye ungdomsskolen i Våler ble tatt i bruk i 2009, og ble bygget for det elevantallet som var den gang. Lite ante vel politikerne den gang at skolen sju år senere var tiltenkt å huse ungdomsskoleelevene fra nabokommunen også.

Over 200 elever

- Nå vet ikke jeg hva det vil koste å bygge på ungdomsskolen i Våler, men det er en stor infrastruktur som kreves. Selv om våre elevtall går nedover vil vi sikkert være 210 elever den dagen en kommunesammenslåing og flytting av ungdomsskolen er en realitet. Det vil koste mye penger å bygge på skolen i Våler, og jeg stiller spørsmål ved om det ikke ville være smartere å flytte skoleelevene hit, sier Eriksmoen.

Lærerne ved Åsnes ungdomsskole har ikke diskutert forslaget som har kommet opp skikkelig, men har selvsagt fått med seg forslaget som Åsnes-politikerne har lagt inn i forslaget til intensjonsavtale.

- Det kom nok som en bombe, og jeg tror ikke de ansatte har tatt det helt innover seg. Når det er sagt deler de nok mine tanker rundt at det vil være langt mer besparende å flytte Våler-elevene hit. Rett og slett fordi vi har bygningsmassen til det klar, sier Eriksmoen.