Brannbilen i Våler blir utstilt under årets Vålerdager i Våler sentrum. Her vil små og store få mulighet til å bli bedre kjent med bilen, og å lære mer om brannsikkerhet. Tilbudet er nytt under årets Vålerdager.

- Bilen blir stående utenfor Gottenborg-bygget i sentrum. Folk kan få prøve brannslange, og være med å se på utstyret, sier Bjørn Thomas Berget.

Han har brannvakt helga under Vålerdagene, og håper mange vil lære mer om brannsikkerhet og hvordan brannvesenet i Våler jobber. Dersom det skulle begynne å brenne noe sted rykker selvsagt brannbilen ut.

- Vi tenker forebyggende her, og det er særlig de minste som vil se på brannbilen. Det er også de som er flinkest til å passe på brannsikkerheten hjemme hos oss voksne, sier Berget.