Torsdag ble det kjent at Åsnes og Våler kommuner har kommet til enighet om forslag til en intensjonsavtale om kommunesammenslåing. Åsnes-ordfører Ørjan Bue uttalte til iSolør.no torsdag at han er positiv til fremdriften, og tror en ny kommune er en realitet 1. januar 2020.

Ordfører i Våler, Lise Berger Svenkerud, er fornøyd med forslaget til intensjonsavtale og sier hun har lært mye i prosessen. Men at det blir en ny kommune 1. januar 2020 er hun ikke like sikker på.

- Ingenting er bestemt, og vi har fra før et enstemmig vedtak om at Våler skal stå alene. Dersom kommunestyret 22. august går for forslaget til intensjonsavtale i stedet må vi argumentere for hvorfor det er beste alternativ, sier Berger Svenkerud.

Folket skal stemme

19. september skal det være folkeavstemning i Våler, og i forkant av dette skal kommunestyret bestemme hva de mener er best. Så er det opp til folket å si sin mening.

- Kommunestyret skal ta stilling til om forslaget til avtale skal være en del av folkeavstemningen. Jeg vet ikke om å være alene eller å sette avtalen foran blir prioritert, og jeg tror kommunestyret er delt i saken, sier Berger Svenkerud.

Prosessen har gått relativt fort, og Våler-ordføreren har lært mye gjennom prosessen i år.

- Tankene jeg hadde rundt kommunesammenslåing i januar har forandret seg en del, men kommunene som nå har slått seg sammen har også før kommunereformen diskutert sammenslåing. Det har vært kommuner som har vært i siget, sier Berger Svenkerud.

Økonomi er selvsagt også et tema i det hele. Mens Våler har en relativt sunn økonomi sliter Åsnes med økonomien, og jobber beinhardt for å komme seg ut av ROBEK-uføret.

- I avtalen er det et krav at Åsnes skal ut av ROBEK, og de kan tidligst være ute av ROBEK i 2020, sier Berger Svenkerud.

Ingen andre på gang

iSolør.no er ikke kjent med at andre kommuner i Hedmark nå jobber konkret med kommunesammenslåing, og som kjent er hele prosessen stoppet i Grue. Våler-ordføreren mener at Åsnes og Våler tar utfordringen fra regjeringen på alvor.

- Mange i kommunestyret vil sjekke hva en kommunesammenslåing vil bety, og vil gå dypere i det. Det har vi nå gjort, og så er det opp til kommunestyret å ta stilling til om vi støtter forslaget til intensjonsavtale eller ikke, sier Berger Svenkerud.