Byggingen av nye Joker Braskereidfoss starter snart, og lokalene som skal huse butikken står på en tomt som er regulert til næringsformål. For at Bokken skulle kunne bli med på flyttelasset kjøpte Skrødahl Handel AS naboeiendommen også, og her skulle de bygge en utleiedel for Bokken.

Problemet er at naboeiendommen ikke er regulert til næringsformål, og selv om Våler kommune ønsker en omregulering får de ikke støtte fra høyere hold. Statens Vegvesen mener at vegsystemet på Braskereidfoss ikke tåler flere næringseiendommer.

- Statens Vegvesen har misforstått sin rolle som vegforvalter. De går langt i å stikke kjepper i hjulene for næringslivet her, i stedet for å tilrettelegge, sier en oppgitt Truls Gihlemoen, som er politisk nestleder i Innlandet FrP.

Kom brått på

Bokken ville 1. juledag ha drevet pub på samme sted i 15 år. De visste at de måtte flytte ut av lokalene en periode mens ombyggingen til dagligvare pågikk, men at de nå må stenge dørene på ubestemt tid kom brått på.

- Dette er en viktig møteplass for nærmiljøet, og her er det snakk om en eksisterende reguleringsplan som bare trenger en mindre justering. Da Våler kommune er positive er det tragisk at Statens Vegvesen skal sette en stopper for en slik justering, sier Gihlemoen.

Per Roar Bredvold i Fylkestinget er oppgitt, og synes det er leit for Solør at ikke Bokken kan flytte inn i nye lokaler så fort som mulig.

- Vi sliter ikke akkurat med for høy tilflytting i Solør. Da vi har ildsjeler som lager livskvalitet så må vi alle støtte oppunder det. Vegvesenet må bidra til dette, og at ildsjelene på Braskereidfoss kan få drive denne møteplassen, sier Bredvold.

Massiv støtte

Jan Vidar Lonkemoen i Bokken er overveldet over støtten fra folket. Han synes situasjonen er beklagelig, og er glad for at Fremskrittspartiet engasjerer seg. 

- Det er tydelig at vi trenger litt hjelp. Huseierne og kommunen er veldig positive, men vi trenger litt hjelp mot Statens Vegvesen nå, sier Lonkemoen.

De kan ikke se at en flytting av puben skal gi økt biltrafikk på Braskereidfoss. Dessuten vil butikken holde stengt når puben er åpen.

- At Bokken må stenge dørene på ubestemt tid er helt uhørt. Det er jo ikke snakk om et nytt tilbud, men en videreføring av et tilbud vi har hatt her i snart 15 år. Ildsjelene har lagt mye jobb i Bokken, og de må få fortsette så raskt byggingen er ferdig, sier Solveig Iversen, som er nestleder i Våler FrP.