• PYNTET TIL FEST: Svullrya sentrum er pyntet til Finnskogdagene som feirer 50 års jubileum.

Raaberg benyttet muligheten til å vise fram skissene av det nye museet til statsråd Bent Høie, som representerte regjeringen på seminaret. 

Statsråden snakket om Norges forpliktelse overfor den nasjonale minoriteten skogfinner.

FELLES ANSVAR FOR KULTURARVEN

- Det er av stor betydning for vår framtidige kulturarv at både statlige og regionale myndigheter var til stede og fikk se, høre og oppleve en rekke temaer innen skogfinsk innvandring, integrering og kulturmangfold.

- Å ta vare på den skogfinske kulturarven er et felles ansvar, sier Goplen, som denne uken fikk gode eksempler på hvordan vi tar arven med oss inn i framtida.

- Jeg er meget godt fornøyd med dagen, sier prosjektleder Anita Sæthre Goplen i Grue kommune.

Hun har fått tilbakemeldinger fra flere av gjestene om at det var en interessant, lærerik og innholdsrik dag på Finnskogen. 

Blant de inviterte var kommuner og historielag på Østlandet hvor det har vært skogfinsk innvandring, i tillegg til nasjonale og regionale myndigheter.

Grue kommune arrangerte Skogfinsk seminar i anledning av at Finnskogdagene er 50 år. Norsk Skogfinsk Museum og Finnskogen Natur & Kulturpark har vært viktige bidragsytere til arrangementet.

Statsråd Bent Høie kom på talerstolen etter Dag Raaberg. Han humret litt og funderte på om han kun var invitert for å høre Raabergs innlegg om nytt museum.

Statsråden forsikret tilhørerne om at han vil ta med seg alle innspill fra seminaret tilbake til regjeringens bord og de siste budsjettforhandlingene.

Kilde: Grue kommune