• LITT GLISSENT: Det burde ha vært flere enn 40 til 50 personer på opplegget i Rådhuskinoen Kulturhus tirsdag.

Det kunne kanskje vært flere på julelunsjen med det påfølgende foredraget tirsdag på Flisa, men at 40 til 50 personer tok seg tid i førjulsstria er likevel Anette Strand Sletmoen i Solør Næringshage fornøyd med.

- Jeg skulle gjerne hatt full sal, og ambisjonen er selvsagt at flest mulig skal komme. Men jeg er veldig glad for at alle som kom tok seg tid. Det er viktig å ta en pause i førjulsstria, sier Strand Sletmoen.

Opplegget var en oppfølger på de tidligere julefrokostene som næringshagen har stått bak, og Strand Sletmoen mener at slike møtearenaer er viktig for næringslivet.

- Det skjer mye bare ved å snakke sammen i næringsutvikling. Mye spennende skjer i Solør om dagen, og det fikk folk blant annet en smakebit på her, sier Strand Sletmoen.

Spennende biogassprosjekt

Eivind Mehl snakket om Hedmark Biogass. Et prosjekt som er godt i gang, og som tar utgangspunkt i et tilsvarende prosjekt i Vestfold.

- Det handler om å ta vare på tingene som naturen selv produserer. Komposten i hagen produserer en gass som forsvinner i lufta. Ved å samle opp disse gassene får vi biodrivstoff, og resten får vi utnyttet som gjødsel. Det handler om å ta vare på ressursene våre, sier Mehl.

Greve Biogass i Vestfold gjør nettopp dette, og det er investert et betydelig antall millioner i foredlingen her. Mehl mener det bør være mulig å få til i Hedmark også, og at en slik «biogassfabrikk» vil kunne gi anslagsvis ti arbeidsplasser.

- Prosjektet er under utredning nå, og blir støttet av blant annet Innovasjon Norge. Sommeren 2018 skal vi konkludere på om dette er noe vi ønsker å gå videre på, sier Mehl.

Ellers handlet opplegget i Rådhuskinoen mye om turisme. Spørsmålet er hvordan reiselivsbedriftene i Solør skal profilere seg best mulig mot det nasjonale og internasjonale markedet.

Lars Gillund fra byregionprosjektet fortalte om hva Kongsvingerregionen gjør, og hvorfor de ønsker å ha med seg Solør i dette.