Det er bevilget 35 millioner kroner for å ta den årlige vårrengjøringen. Dette gjelder både å rydde strendene for plast, men også å fjerne plast og annen søppel fra innlandskommunene.

Varaordfører i Åsnes, Kristian Botten Pedersen, mener at lag og foreninger i Solør må søke på midlene som nå er tilgjengelig.

- Dette er en gyllen mulighet for lag og foreninger til å få noen ekstra kroner i klubbkassa. Samtidig er det en god mulighet til å gjøre badeplassene våre attraktive og sommerklare, sier Botten Pedersen. 

Det har vært stort engasjement rundt forsøpling av verdenshavene den siste tiden, spesielt etter at en hval ble skylt på land med hele 30 plastposer i magen.

Opprører mange

Ved universitetet på Ås har de også gjort funn av plastikk i kumager, noe som selvsagt har opprørt mange. Disse sakene viser med tydelighet problemene plastikkforsøplingen fører med seg, og ikke bare i havet og kystnære områder.

- Som tidligere medlem i miljøorganisasjonen Blekkulf har jeg hatt mange turer i skogen for å plukke søppel. Det er veldig bra at det legges til rette for at denne nå kan gjøres over hele landet. Det gir også et viktig signal om at det ikke er greit å forsøple, sier han.

Varaordføreren oppfordrer idrettslagene til å samarbeide, da den nedre søknadssummen er på 250.000 kroner.

- Fristen for å sende inn søknad er 16. mars, og gjøres via nettsiden til Miljødepartementet, sier Botten Pedersen.