Siden 2011 har Alina Drazkowski jobbet som advokat, og det var bare tilfeldigheter som gjorde at hun valgte denne yrkesretningen. 1. februar starter hun opp eget advokatkontor på Kirkenær.

- Jeg bestemte meg for å bli advokat på videregående. Det startet med at jeg tok rettslære. Ikke fordi jeg ville bli advokat, men fordi jeg måtte ha det for å få timeplanen til å gå opp. Så fant jeg ut at dette fenget meg, og i 2011 var jeg ferdig på studiet, sier Drazkowski.

Bilverksted og kontor

I 2016 kjøpte Herbjørn Haug og Alina Drazkowski bygget som huset den gamle trelastskolen på Kirkenær, og her blir det både bilverksted og advokatkontor. Alina har allerede innredet kontoret, men det er først 1. februar han klipper snora og starter for alvor.

- Nå følte jeg at tiden var inne for å gjøre noe nytt. Her hadde jeg mulighet til å etablere meg med kort veg hjem, og det å skape noe selv var jeg lysten på. Moro er det å kunne bidra med noe i bygda, sier Drazkowski.

I Solør finnes det ikke mange advokater. Alina anslår at det er to-tre advokater i de tre kommunene i dag, og dette er også en sterk medvirkende årsak til at hun vil satse selv.

- Det er absolutt marked for flere. Aina Tvengsberg her i Grue har hatt mye å gjøre, og befolkningsgrunnlaget skulle tilsi at det bør være flere av oss. Det blir stadig mer behov for advokatbistand i ulike sammenhenger. Folk er mer opptatt av å sjekke ting før det oppstår en tvist i etterkant, sier Drazkowski.

- Så bedre med tilgivelse enn tillatelse er litt på veg ut?

- Ja, du kan si det slik, smiler Drazkowski.

Ser mot Oslo

I tillegg til at det er behov for flere advokater i Solør ser Alina gjerne innover mot Oslo-regionen. Kostnadsnivået på bygda er et helt annet.

- Det er gjerne halv pris på advokathjelp ute i distriktet kontra i de store byene. Folk er prisbevisst, og jeg tror det kan være et marked her. Men jeg starter med blanke ark 1. februar, og er veldig spent på mottakelsen, sier Drazkowski.

Hun har særlig spesialisert seg på trygderett, barnevernssaker, arv og familierett.

- Men ute på bygda blir også advokatfaget litt som et landhandleri. Jeg må jobbe bredt, og tar på meg de fleste jobber, sier Drazkowski, som også presiserer at hun sender kunder videre dersom hun ikke føler seg kompetent nok på kundens sak.