• 40 SOLGT: Så langt er 40 tomter solgt, og 14 usolgt i Flisa Terrasse. Solbraa mener tomt 602 har best utsikt.
  • SER LANGT: Fra de to tomtene med best utsikt kan en se langt.

Det har gått ti år siden Inger og Erik Schjærin flyttet inn i sin nye bolig i Flisa Terrasse. Siden den gang er 40 tomter solgt totalt, og nå er det «bare» 14 tomter igjen.

Utbygger Ole Solbraa har i vinter klargjort de siste fem tomtene på feltet, og her er det særlig to tomter som utmerker seg.

- Av de siste fem tomtene er det to som er helt ekstreme når det gjelder utsikt. Det finnes neppe noen bedre utsikt mellom Kongsvinger og Elverum, sier Solbraa.

Ny del av feltet

De 14 usolgte tomtene ligger spredt i hele byggefeltet, men fem av disse ligger i et område som ikke har vært utbygd før nå.

- Dette er en ny del av feltet hvor ingen har vært før. De to beste tomtene er planert ut, og vann og kloakk legges til våren. Det betyr at tomtene blir byggeklare i løpet av sommeren, sier Solbraa.

Han forteller at den typiske tomtekjøper i Flisa Terrasse har røtter i Solør, og at mange gjerne har vært innom Oslo en tur før de tar turen hjem igjen.

- Men ellers er det alle typer folk som kjøper tomt og bygger seg hus her oppe. Det er både eldre og småbarnsfamilier i feltet, sier Solbraa.

Tror de to tomtene går fort

I løpet av de ti årene feltet har eksistert er det altså solgt 40 tomter. Nå har utbyggeren troen på at de to tomtene med bra utsikt skal gå fort.

- Jeg tror særlig de to utsiktstomtene blir solgt kjapt nå. Jeg må vel erkjenne at salget av tomter ellers tidvis har gått litt tregt. Men vi har da solgt en tomt eller to eller tre i året, sier Solbraa.

Arbeidet med å bygge boligfeltet startet Solbraa med så tidlig som på 1970-tallet, men den gang var ikke Åsnes kommune villig til å regulere om området. Det var først på 2000-tallet at ting begynte å skje.

- Siden 2007 da de første flyttet inn har utbyggingen gått jevnt og trutt, sier Solbraa.