• SAMLES TIL TREFF: Den siste tirsdagen hver måned er det formiddagstreff hos Frelsesarmeen på Flisa. Her er det soldat Gunn Johansen som ønsker velkommen, og i bakgrunnen står Treffmusikken klare for å underholde de rundt 30 som kom.

Flisen Hotell holdt i sin tid til i bygget som dag i huser Frelsesarmeen på Flisa. Bygget ligger rett på andre siden av Flisa stasjon, og her møtes Frelsesarmeen den siste tirsdagen i måneden til formiddagstreff. I tillegg har de møter annenhver søndag.

- Jeg er veldig glad i formiddagstreffene og aktivitetene vi har her på huset. Men det er ekstra artig å kunne hjelpe andre som trenger det, sier Gunn Johansen, soldat for Frelsesarmeen på Flisa.

Tre lokale soldater 

For tiden er det tre soldater på Flisa. I tillegg til Gunn er dette Håkon Bjerke og Hugo Engen. I tillegg er mange frivillige engasjerte i Frelsesarmeen sitt arbeid i Solør.

- I forbindelse med 90-årsjubileet hadde vi fest her 17. september, og med besøk fra blant annet ledelsen var vi 66 til middagen denne søndagen, sier Johansen.

I tillegg til aktivitetene i eget hus er Frelsesarmeen kjent for sin innsamling gjennom julegryta hvert år. Det er ved hjelp av disse inntektene at soldatene og de frivillige har mulighet til å hjelpe andre som trenger det.

- Det er mange som trenger hjelp i Solør, men det går litt i rykk og napp. Det kan være alt fra barnefamilier til rusmisbrukere. Den som trenger vår hjelp kan være den du aner minst, sier Johansen.

- Hvordan er koblingen mellom det kristne budskapet og det å hjelpe folk?

- Det er den koblingen som driver oss. Vi ønsker å være der for de som trenger hjelp, og alt vi driver med tar utgangspunkt i det kristne budskapet, sier Johansen.

Da vi var innom Frelsesarmeen på Flisa i slutten av september var det formiddagstreff, og et 30-talls personer hadde møtt opp for å ta del i Guds ord og den gode stemningen. Treffmusikken sørget for underholdningen, og det var servering av kringle til de fremmøtte.

Høy snittalder

Johansen innrømmer at snittalderen er vel høy.

- Den yngste som er med hos oss har vel passert 60 år. Ungdom har mye annet å drive med, og det fenger ikke som i gamle dager å være med i Frelsesarmeen. Men tidligere hadde vi egne juniorsoldater her hos oss, mimrer Johansen.

Hvordan fremtiden til det lokale korpset ser ut tør hun ikke spekulere i, men hun har ingen planer om å gi seg med det første selv.

- Rekruttering er dessverre et problem for Frelsesarmeen i hele landet, men noen unntak finnes det. Men nå 

gleder vi oss til å få opp julegryta, og å kunne hjelpe de som trenge det før jul i Solør, sier Johansen.